Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa etsittiin keinoja asiakkaan ja viranomaisen yhteistyön kehittämiseksi

15.11.2018 16.00
Uutinen
Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa etsittiin keinoja asiakkaan ja viranomaisen yhteistyön kehittämiseksi

Lähes täysi auditoriollinen ympäristöalan asiantuntijoita kokoontui Pasilaan 7.11.2018 pohtimaan vuoden 2021 alussa toimintansa aloittavan Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan ympäristötoimialan ja sen asiakas- ja sidosryhmien yhteistyötä. ”Luovaa rakennetaan yhdessä”, korosti Luova-hankejohtaja Satu Koskela hankkeen tilannetta käsitelleessä puheenvuorossaan.

"Uuden viraston asiakaspalvelukokonaisuuden suunnittelu on käynnistynyt. Ensisijaisena palvelukanavana tarjoamme itsepalveluna käytettäviä verkkopalveluita asiakkaidemme toiveiden mukaisesti", Koskela jatkoi. 

”Luovan ympäristötoimialan tehtävänä on säilyttää maamme luonnon- ja ympäristönsuojelun hyvä taso – ja jopa parantaa sitä”, kertoivat Luovan ympäristötoimialan valmisteluryhmän puheenjohtajat Tarja Savea-Nukala Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja Satu Pääkkönen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

”Luovan ympäristötoimiala yhdistää nyt erillään olevat luvituksen ja valvonnan. Näemme tässä paljon etuja mm. asiakaspalvelun sujuvuuden kannalta. Haluamme tarjota toimialan palvelut aidosti yhdeltä luukulta”, Savea-Nukala ja Pääkkönen kertoivat.

”Uusissa toimintatavoissa korostuvat mm. ennakoivuus ja asioiden kokonaisvaltainen koordinointi, laaja-alainen osaamisen hyödyntäminen sekä toimivat asiakaspalvelumallit ja tietojärjestelmät.”

Sujuva yhteistyö edellyttää tasalaatuisuutta, ennakoitavuutta ja kokonaisuuksien hallintaa

Aamupäivän pienryhmissä keskusteltiin mm. hyvistä nykykäytännöistä, Luovan uusista toimintatavoista ja sujuvasta viranomaisyhteistyöstä. Nykyisistä hyvistä käytännöistä esiin nousivat eritoten kasvokkain tapahtuvat neuvottelut. Luovaan toivottiin mm. yhteistä sähköistä ympäristöä, jonka kautta asian käsittelyn seuranta ja siihen vaikuttaminen olisi kaikille helppoa. Valtakunnallisen yhtenäisyyden merkitys korostui, samoin erityisasiantuntemuksen valtakunnallinen käyttö.

Iltapäivän paneeleissa pureuduttiin entistä syvemmälle asiakkaan ja viranomaisen hyvin toimivan yhteistyön salaisuuksiin ja uuden valtakunnallisen viraston mahdollisuuksiin. Ennakoivan toiminnan, kuten ennakkoneuvottelumenettelyn, merkitys todettiin asiakkaiden kannalta suureksi. Luvituksen ja valvonnan ”yhden luukun” nähtiin hyödyttävän kaikkia asiakas- ja sidosryhmiä: uudelta Luovalta odotetaan korkealaatuista toimintaa, mikä näkyy mm. prosessien sujuvana ja asiantuntevana läpivientinä, tasalaatuisuutena, toiminnan ennakoitavuutena ja nopeutena. Myös kokonaisuuksien hallinnan merkitys nousi esiin: viranomaisen toivotaan tarkastelevan asioita omaa toimialaansa laajemmasta näkökulmasta – asiakkaalle on lopulta yhdentekevää, minkä viranomaisen kanssa hän asiaansa hoitaa.  

”Tämä päivä on ollut valmistelun kannalta todella tärkeä: saimme runsain mitoin toivomaamme evästystä uuden viraston valmisteluun”, Savea-Nukala ja Pääkkönen kiittivät.

Lue myös:

Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa edistettiin Luovan ja maakuntien yhteistyötä (25.10.2018)

Tutustu ympäristötoimialan tilaisuuksien esityksiin:

Lisätietoja:

Johtaja Satu Pääkkönen, satu.paakkonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 452
Johtaja Tarja Savea-Nukala, tarja.savea-nukala@avi.fi, puh. 0295 018 777
Hankepäällikkö Liisa Nyrölä, liisa.nyrola@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 06