Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa edistettiin Luovan ja maakuntien yhteistyötä

25.10.2018 9.20
Uutinen

Runsaslukuinen joukko ympäristöalan asiantuntijoita kokoontui Pasilaan 24.10.2018 pohtimaan vuoden 2021 alussa toimintansa yhtä jalkaa aloittavien maakuntien ja Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan yhteistyötä. Tilaisuuden alkuun muodostettiin yhteistä tilannekuvaa ja kuultiin terveiset Luovan ja maakuntien valmistelusta.

”Luova haluaa tarjota maakunnille vuorovaikutteista ohjausta ja tukea”, Luova-hankejohtaja Satu Koskela linjasi. ”Asiakkaat ja sidosryhmät otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun jo uuden viraston valmisteluvaiheessa.”

”Luovan ympäristötoimialasta tulee noin 500 asiantuntijan kokonaisuus”, kertoivat Luovan ympäristötoimialan valmisteluryhmän puheenjohtajat Tarja Savea-Nukala Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja Satu Pääkkönen Uudenmaan ELY-keskuksesta. ”Toimialasta tulee valtakunnallisesti yhtenäisiä palveluita yhdeltä luukulta tarjoava viranomainen, jolla on tyytyväiset asiakkaat. Odotamme paljon luvituksen ja valvonnan yhteistyöltä.”

”Uudistusta pitää valmistella tulevaisuuden tarpeisiin”, totesi maakuntavalmistelun terveiset tuonut johtaja Juho Korpi ympäristöministeriöstä. ”Kehittämishankkeet palvelevat kuitenkin myös nykytilan kehittämistä.”

Avoin ympäristötieto hyödyttää kaikkia toimijoita – tiedon tuottamisessa tarvitaan yhteistyön kulttuuria

”Ympäristötiedon tulisi olla avointa, sillä tietotarpeet ovat laaja-alaisia. Maakunnat ja Luova ovat tehtävissään riippuvaisia toistensa tuottamasta ympäristötiedosta”, Juho Korpi totesi pohjustaen näin ympäristötiedon tulevaisuutta pohtinutta paneelikeskustelua. ”Tieto yhdistää tekijät.”

Paneelikeskustelussa todettiin olevan oleellista hahmottaa, mitä tietoa mihinkin tarkoitukseen tarvitaan. Tärkeää on myös varmistaa nykyisten tietovarantojen käytettävyys. Keskustelijat – aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon liitosta, neuvotteleva virkamies Leena Westerholm maa- ja metsätalousministeriöstä, erityisasiantuntija Saku Härkönen ympäristöministeriöstä ja palvelujohtaja Harri Juvonen Suomen ympäristökeskuksesta – korostivat erityisesti sitä, että ympäristötieto tulisi ymmärtää laajasti, kaikki toimijat huomioiden – pienessä Suomessa tarvitaan verkostoitumista ja yhteistyön kulttuuria. Tätä korosti puheenvuorossaan myös Kuntaliiton Miira Riipinen: kunnissa yhteinen tietopohja on tärkeä mm. maankäytön suunnittelun näkökulmasta.

Yhteisellä asialla, ympäristön hyväksi

Luovan ja maakuntien välisen yhteistyön muotoja pohdittiin innostuneesti iltapäivällä. Tarvitaan mm. yhteistä asianhallintaa ja sähköistä työympäristöä, yhteisiä koulutus- ja neuvottelupäiviä ja toimivia verkostoja. Osanottajat lupasivat itse edistää Luovan ja maakuntien välistä yhteistyötä mm. avoimella yhteistyöllä, aktiivisella osallistumisella ja tiedon välityksellä.

”Meillä on yhteinen missio, ympäristö”, tiivisti Tarja Savea-Nukala päivän yhteistä keskustelua.

”Päivä oli hyödyllinen ja poiki paljon materiaalia sekä Luovan että maakuntien valmisteluun”, kiitteli Satu Pääkkönen. ”Otetaan hyvät ideat työhömme mukaan saman tien.”

Lisätietoja:

Johtaja Satu Pääkkönen, [email protected], puh. 0295 021 452
Johtaja Tarja Savea-Nukala, [email protected], puh. 0295 018 777
Hankepäällikkö Liisa Nyrölä, [email protected], puh. 0295 021 06