Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista valmistelussa – tutustu lakiluonnoksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.10.2017 8.50
Tiedote
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista valmistelussa – tutustu lakiluonnoksiin

Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on valmistelussa. Uudistuksella siirretään tehtäviä tuleville maakunnille, selkeytetään palveluita ja lisätään niiden asiakaslähtöisyyttä.

Tavoitteena on huolehtia siitä, että Suomen alueellinen kehittäminen ja kasvun aikaansaaminen perustuu valtion, maakuntien ja kuntien kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen. Maakunnat kehittävät kasvunsa itse omien menestysreseptiensä avulla ja kasvu kumpuaa jokaisen alueen omista vahvuuksista. 

Lakiluonnokset lokakuussa 2017

Lakiluonnoksen valmistelu on jatkunut lausuntokierroksen jälkeen ja lokakuussa 2017 järjestetään sidosryhmäkuuleminen.

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista oli lausunnolla kevättalvella. Siitä annettiin noin 340 lausuntoa, joista

  • kuntien lausuntoja oli yli 190,
  • maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen lausuntoja 45,
  • järjestöjen lausuntoja yli 50,
  • ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten lausuntoja noin 30 ja
  • kuntayhtymien ja ammattikorkeakoulujen lausuntoja noin 20.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt lausunnot läpi ja lakiesitystä viimeistellään niiden ja maakunta- ja soteuudistuksen uusien linjausten pohjalta. Linkit lausuntokoosteisiin vastaajatahoittain löytyvät sivun alareunassa. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuodenvaihteessa 2017–2018. 

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä, puh. 029 50 64115
Lausuntopyyntömateriaaleja ja lausuntokoosteita koskevat tekniset kysymykset, suunnittelija Merja Pennanen, puh. 029 50 64939.

Tutustu tarkemmin: 

Yhteenveto AVIen lausunnoista 
Yhteenveto ELY-keskusten lausunnoista 
Yhteenveto TE-toimistojen lausunnoista 
Yhteenveto julkisomisteisten yhtiöiden lausunnoista 
Yhteenveto järjestöjen lausunnoista 
Yhteenveto kuntien lausunnoista
Yhteenveto maakuntien liittojen lausunnoista 
Yhteenveto ministeriöiden lausunnoista 
Yhteenveto muiden kuntayhtymien tai kuntien yhteistoimintaelinten lausunnoista 
Yhteenveto muiden valtion viranomaisten lausunnoista 
Yhteenveto jonkin muun vastaajatahon lausunnoista