Kuntien ja maakuntien välisiä yhdyspintoja selvittävä projekti käynnistyy

Valtiovarainministeriö 18.12.2018 9.38
Uutinen

Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien väliset toimivalta- ja vuorovaikutussuhteet muotoutuvat uudenlaisiksi.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien väliset toimivalta- ja vuorovaikutussuhteet muotoutuvat uudenlaisiksi.  Yhdyspintatyötä tehdään jo jonkin verran kuntien ja maakuntien kesken, mutta sisällöltään vaihtelevasti. Alueellinen yhdyspintatyö on usein painottunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä lasten ja perheiden palveluihin. Maakunnan ja kunnan välisen yhdyspinnan toimivuus on ratkaisevassa asemassa koko maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Yhdyspintatyön jäsentämiseksi ja kehittämiseksi on perustettu Kuntien ja tulevien maakuntien tehtävien yhdyspinnat -projekti. Projektin ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään esiselvitys, jonka tehtävänä on kartoittaa:

  • yhdyspintoja koskevat ohjelmat, projektit, selvitykset ja säädöspohja 
  • maakunnissa ja kunnissa tehtävä yhdyspintatyö ja 
  • yhdyspintatyön keskeiset kehittämistarpeet. 

Lisätietoja:

Ohjausryhmän puheenjohtaja, muutosjohtaja Kari Hakari, [email protected], p. 0295 530 054

Ajankohtaista