Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva raportti on julkaistu

17.4.2019 14.10 | Julkaistu suomeksi 18.4.2019 klo 14.05
Uutinen

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja kartoittava esiselvitys liittyi kuntien ja maakunta- ja sote-uudistuksessa rakennettavien maakuntien yhteistyötarpeiden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä palveluiden asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämiseen.

Esiselvityksen loppuraporttiin on koottu yhteen kansallisesti ja alueellisesti tehtyä työtä kuntien ja maakuntien välisten yhdyspintojen valmistelutyöstä sekä kuvattu mahdollisia palvelupolkuja asiakkaiden näkökulmasta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen päättyminen 8.3.2019 kesken esiselvityksen on pystytty huomioimaan raportin johtopäätöksissä ja kehittämissuosituksissa. Näin ollen esiselvityksestä voidaan poimia oppeja myös nykyisen ja mahdollisten tulevien rakenteiden ja tehtävien suunnittelussa hyödynnettäväksi.

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys

Selvityksen kooste

Selvityksen asiakasesimerkit

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Lotta Mattsson, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 457

Erityisasiantuntija Antti Kuopila, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 516

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu