Koulutustilaisuudesta ajatuksia kokonaisarkkitehtuurin omaksumiseen ja jalkauttamiseen

Valtiovarainministeriö 2.10.2018 16.36
Uutinen
Koulutustilaisuudesta ajatuksia kokonaisarkkitehtuurin omaksumiseen ja jalkauttamiseen

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelma järjesti maanantaina 1.10. kokonaisarkkitehtuurin koulutustilaisuuden. Päivän ohjelmaan osallistui yli 90 henkilöä. Koulutustilaisuus oli osa valtiovarainministeriön koordinoimaa maakuntien arkkitehtuurityön tukea. Arkkitehtuurityön tukena on koulutusten lisäksi maakuntien arkkitehtuuriverkosto, jonka puheenjohtajuus on maakuntavetoinen.

Päivän aloitti vanhempi palveluarkkitehti Tatu Ulvila, joka esitteli kokonaisarkkitehtuurin määritelmiä ja esimerkkejä sekä vastauksia kysymyksiin miksi ja miten kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään. Ulvila esitteli puheenvuorossaan kuvauspohjia ja kokonaisarkkitehtuurityön suhdetta muuhun kehittämis- ja suunnittelutyöhön.

Professori Samuli Pekkola Tampereen teknillisestä yliopistosta käsitteli puheenvuorossaan kokonaisarkkitehtuurin omaksumista organisaatiossa, sen mahdollisia ongelmakohtia ja tapoja päästä niiden yli. Pekkola totesi, että kokonaisarkkitehtuuri ja sen omaksuminen ovat sosiaalista toimintaa, jota ohjaavat arvot, normit ja säännöt. Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin omaksuminen lähtee organisaatiosta itsestään.

Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko ja Lean EA Manager Juha Mustonen esittelivät Vantaan kaupungin kokemuksia ja käytäntöjä kokonaisarkkitehtuurin jalkauttamisesta. Vantaalla kokonaisarkkitehtuuri on olennaisena osana digisuunnitelmia ja arjen ratkaisutoimintaa.

Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo ja neuvotteleva virkamies Dea Crichton-Turley pitivät iltapäivällä esittelyt kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurista sekä luvat ja valvonta –ekosysteemistä. Kasvupalveluvirastoa ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevat luonnokset ovat parhaillaan lausuntokierroksella.

Arkkitehtuurijohtaja Veijo Terho maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanasta esitteli puheenvuorossaan Vimanan valmistelussa olevia hankekokonaisuuksia ja niiden liityntöjä viitearkkitehtuurityössä kuvattuihin maakuntien kyvykkyyksiin.

Arkkitehtuurityön ensimmäisessä, keväällä 2017 aloitetussa vaiheessa työstettiin maakuntien viitearkkitehtuuria, joka julkaistiin kesäkuussa 2018. Maakuntien arkkitehtuurityön tuen lisäksi syksyn 2018 aikana täydennetään viitearkkitehtuuria sekä työstetään kokonaisarkkitehtuurin yhteisiä osia ja arkkitehtuurin hallintamallia.

Tutustu päivän esitysmateriaaleihin:

Kokonaisarkkitehtuurin esittely, Ulvila

Kokonaisarkkitehtuurin omaksuminen organisaatiossa, Pekkola

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri, Crichton-Turley

Luvat ja valvonta -ekosysteemi, Alitalo

Kasvupalveluvirasto ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittely, Alitalo

Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen julkisessa hallinnossa, Ylä-Jarkko ja Mustonen

Vimanan hankekokonaisuudet, Terho

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Päivi Virtanen, p. 029 553 0497, paivi.virtanen(at)vm.fi

erityisasiantuntija Sanna Vähänen, p. 029 553 0012, sanna.vahanen(at)vm.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit