Katja Palonen:
Kohti yhteistä valtioneuvostoa - mahdotonta vai sittenkin mahdollista?

8.10.2018 13.25
Kolumni
Kohti yhteistä valtioneuvostoa - mahdotonta vai sittenkin mahdollista?

”Ministeriöiden välinen yhteistyö ei ole vielä toivotulla tasolla. On tarve sektorirajat ylittävälle yhteistyölle ja vuoropuhelulle”, todettiin kesäkuussa julkaistussa Maakuntien ohjauksen simuloinnin loppuraportissa.

Tämä maakunnilta tullut tärkeä palaute kevään simulointikierroksesta on kuultu ja siihen etsitään ratkaisua. 

Kahdeksasta ministeriöstä on koottu uudistuksen valmistelussa kiinteästi mukana olevia virkamiehiä valtioneuvoston yhteistyötiimiin. Tiimi työskentelee yhden päivän viikossa yhdessä työstäen mallia valtioneuvoston yhteiselle, uudenlaiselle vuoropuheluun ja kumppanuuteen perustuvalle ohjaukselle. Tiimin toimintaan osallistuu noin neljäkymmentä henkilöä.

Yhteistyötiimin tuloksia nähdään loppuvuodesta

Vuoden 2018 loppuun mennessä valmistuvan mallin lisäksi tiimi valmistelee ensi keväänä maalis-huhtikuussa pidettäviä toiminnan ja talouden neuvottelupäiviä, jotka pidetään kussakin 18 maakunnassa.

Neuvottelupäivät kokoavat maakunnan toiminnan ja talouden analyysia yhteen tapahtumaan ja edistävät näin yhtenäistä ohjausta ja vuorovaikutusta valtioneuvoston ja maakuntien välillä. Lisäksi ne edistävät maakunnan tehtävien ilmiölähtöistä, hallinnonalarajat ylittävää yhteistä käsittelyä. Neuvottelupäivät sisältävät myös maakuntalain 13§:n mukaiset neuvottelut sekä hallinnonalojen keskusteluja maakuntien tehtävien hoitoon liittyvistä kysymyksistä. Neuvottelupäiviin sisältyvät myös aluekehittämiskeskustelut.

Päivien onnistumisen kannalta on etukäteisvalmistelun tärkeys avainasemassa. Päiviä varten tehtävät tilannekuvat ja päivän agendat valmistellaan yhdessä keskustellen maakuntien kanssa alkuvuodesta 2019. Yhteisiä neuvottelupäiviä edeltää STM:n ja maakuntien keskustelu- ja neuvottelukierros tämän vuoden loka- ja marraskuussa.

Mahdoton tehtävä?

Jotta pääsemme tavoitteeseemme, on meidän valtioneuvoston virkamiesten uskallettava astua pois vanhoista prosesseista, poteroista ja putkista. On löydettävä uudenlainen tapa katsoa ja tehdä yhdessä valtioneuvoston yhteistyötä yhdessä maakuntien kanssa. Tämä koskettaa niin ministeriön välisiä kuin ministeriöiden sisäisiäkin putkia. 

Onko tämä mahdollista laisinkaan?

Tulevaisuus näyttää millaiseksi yhteistyö muotoutuu. Alku on lupaava ja muutaman viikon työskentelyn perusteella uskallusta heittäytyä pois putkista löytyy meiltä kaikilta. Yhteinen tapa tehdä ja ajatella asioita yhdessä toivottavasti avaa laajemmankin muutoksenpolun kohti yhtenäisempää valtioneuvostoa. 

Katja Palonen
Kirjoittaja on valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies, joka yhdessä 40 kollegan kanssa murtaa sektorien välisiä putkia. 

Tämä kirjoitus on osa maakunta- ja sote-uudistuksen kolumnisarjaa. Lue lisää kirjoituksia Kolumnit-palstalta.