Kaikkien maakunnassa viestitään kaikille

9.11.2018 12.08
Kolumni
Kaikkien maakunnassa viestitään kaikille

Etelä-Karjalan maakunnan rakentamisessa on alusta saakka kiinnitetty huomiota avoimeen viestintään koko maakunnassa. Ripeä liikkeellelähtö tapahtui etupainotteisesti. Asiaa joudutti Etelä-Karjalan maakunnallinen toimintakulttuuri.

Sote-integraatio oli toteutettu jo vuonna 2010, ja alueen toimijat ovat muutenkin laajasti maakunnallisessa yhteistyössä. Myös viestinnällä oli valmiina maakunnan viestintäverkosto. Lisäksi koko maakunnalle oli juuri laadittu uusi alueellinen brändi-ilme, joka oli julkaistu juuri keväällä 2015.

Syksyllä 2015 Etelä-Karjalan kunnat ja maakunnalliset toimijat esittivät valtiovarainministeriölle selvitystyön käynnistämistä Etelä-Karjalaa koskevasta itsehallinnon kokeilualueesta. 

Pilotointioikeutta ei saatu, mutta pilotti-idea pakotti maakuntauudistuksen viestinnän pikavauhtiin alkumetreistä lähtien.

Niinpä alueuudistuksen esivalmistelun alkaessa, olivat maakuntaportaaliin maakuntauudistussivut jo valmiit. Vuonna 2017 maakuntauudistusivuille saatiin jo 2.0 kasvojenkohotus. Samalla kaikki siirtyvät organisaatiot tulivat näkyviksi maakuntaportaalin etusivulla. Julkisten nettisivujen ohelle saatiin varhain käyttöön organisaatioiden rajapinnat ylittävä ekstranet, jonka avulla valmisteluorganisaatio saavutti kaikkien työryhmien jäsenet.

Pitkin matkaa, ajankohtaisten tiedotteiden ja blogien jakamista on tehostettu maakunnan some-tileillä. Viestintätyöryhmän jäseniä ja esivalmisteluun osallistuvia henkilöitä rohkaistaan sosiaalisen median käytössä.

Etelä-Karjalassa tunnistettiin viestinnän keskeinen rooli muutoksessa. Ilman vahvaa kansalaisviestintää suurta uudistusta olisi vaikea viedä läpi. Kansalaisviestintään on paneuduttu tosissaan kaikkiin kuntiin suuntautuneilla kauppakeskus- ja torikierroksilla. Lisäksi maakunta- ja sote-uudistuksesta on levitetty tietoa kahdessa kaikkiin kotitalouksiin jaetussa lehdessä (2017 ja 2018 lokakuussa).

Muutosjohtaja Aija Tuimala on antanut kasvot muutoksen läpiviennille niin somessa, kuntakierrosten toriparlamenteissa, järjestötapaamisissa kuin kuntien luottamushenkilöiden edessä, valtakunnallisesti ja paikallisesti, Ylen studiossa ja Kunta-TV:ssä. 

Muutosjohtajan viestintäaktiivisuuden merkitystä ei voi aliarvioida. 

Esimerkiksi somessa jaettavat Aija Tuimalan #Uusinajattelija-blogit ovat suosittuja.

Miikkulaiset viestinnän apujoukkoina

Viestinnän apujoukoiksi suunniteltiin piirroshahmoista koostuva Miikkulaisten suku, jonka edustajat ovat mukana julkaisuissa ja tilaisuuksissa. Miikkulaiset madaltavat kynnystä tutustua tulevan maakunnan palveluihin. Kansalaisilla on ollut mahdollisuus kysyä uudistuksesta myös postin välityksellä välitetyillä korteilla.

Vuoden 2018 aikana pääpaino on ollut kansalaisviestinnän ohella henkilöstöviestinnässä. Koko tulevan maakunnan henkilöstölle jaetaan mm. kuukausittain ilmestyvä henkilöstön uutiskirje.

Tulokset Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä näyttävät maakunnallisesti myönteisiltä – tapahtuipa itse uudistuksessa mitä tahansa. Maakunnan toimijoiden verkosto on tiivistynyt entisestään. Yhteistä viestinnän toimintakulttuuria on vahvistettu mm. kriisiviestinnän koulutuksessa ja Eksoten ja maakuntauudistuksen kansalaisille jaetuissa julkaisuissa sekä yhdessä toteutetuilla torikierroksilla.
 

Ritva-Liisa Pulkkinen

Viestintäpäällikkö, Etelä-Karjalan liitto

Hyvät käytännöt