Hetli Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 13.9. yhtiön toiminnan käynnistämistä

18.9.2017 15.49
Uutinen

Yhtiön ensimmäisinä asiakkaina tulevat olemaan jo vuoden 2017 puolella Maakuntien tilakeskus sekä Vimana Oy. Näiden palvelukeskusyhtiöiden talous- ja palkkahallinnon palvelut tullaan tuottamaan keskitetysti Hetli Oy:stä yhtiöiden kanssa erikseen sovitulla sisällöllä ja aikataululla. Maakuntien käyttöön tarjottavien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta aloitetaan syyskuun aikana esiselvitys- ja määrittelytyö. Tavoitteena on, että kilpailutus voidaan käynnistää alkuvuodesta 2018.

Talous- ja henkilöstö (TAHE) -konsortion omistusneuvottelun osalta todettiin, että maakuntien talous- ja henkilöstöyhtiöiden (MAKU-TAHE) osakkeet tullevat siirtymään valtiovarainministeriön linjausten ja uudistuksen hengen mukaisesti vastikkeetta maakunnalta Hetli Oy:lle. Mikäli riittävän omistuksen syntyminen edellyttää osakeantia, arvioidaan tilanne tapauskohtaisesti.

Yhtiön toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyy syyskuussa ja avataan Kuntarekryyn.

Hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi TAHE-valmistelun 2017 rahoitusta sekä simuloinnin perusteita ja alustavaa arvioita vuoden 2020 budjettista. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan maakuntien peruspalveluiden budjettiarvio tulee liikkumaan noin 120 M€:n tienoilla, mutta arvioita tarkennetaan vielä.

Maakuntien vastuuvalmistelijoiden verkosto on kokoontunut säännöllisesti.

Verkoston palautteen mukaan  tarvetta olisi yksityiskohtaisemmille ja tarkemmille tiekartoille suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Haasteeksi maakunnissa on koettu maakunnan organisaation tarkempi suunnittelu, koska kattavia henkilötietoja ei ole vielä saatavilla.

Hetli Oy tuottaa maakunnille taloushallinnon, maksuliikenteen, maksatuksen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluita. Yhtiö toimii alueellisesti useammassa toimipisteessä hyödyntäen alueellisia palvelutuottajia. Yhtiö toimii myös maakuntien yhteisenä talous-ja henkilöstöhallinnon palvelukonseptien sekä järjestelmäympäristön kehittäjänä yhdessä muiden palvelukeskusten kanssa.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Mia Hokkanen, mia.hokkanen(at)ely-keskus.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit