Jari Mäkäläinen:
Harjoittelijana maakuntauudistuksen pyörteissä – ohjauksen simulointi opetti paljon

5.7.2018 9.36
Kolumni
Harjoittelijana maakuntauudistuksen pyörteissä – ohjauksen simulointi opetti paljon

Muutama viikko sitten kirjoitin Twitterissä näin: ”3 vkoa harkkaa #sote ja #maakuntauudistus parissa ja en enää pysty matkustamaan maakunnasta toiseen pohtimatta matkakohteeni väestökehitystä ja elinkeinorakennetta. Onko tämä normaalia?”

Twiittini kuvaa, millaista on ollut hypätä mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen junan kyytiin. Viimeisen kahden kuukauden aikana olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta sitä, kuinka maamme historian suurinta hallinnon uudistusta valmistellaan valtaisan mediamylläkän takana. Olen saanut mahdollisuuden osallistua Oma maakunta -kierrokselle ja tavannut äärimmäisen asiantuntevia ja motivoituneita uudistuksen valmistelijoita niin maakunnissa kuin ministeriöissä. Päätyönäni olen kirjoittanut loppuraporttia viimeisen vuoden aikana toteutetusta maakuntien ohjauksen simuloinnista – tämä raportti on nyt julkaistu Alueuudistus.fi-sivustolla. Simuloinnin johtopäätöksiä ovat summanneet blogissaan erinomaisesti myös työtoverini Katja Palonen, Teemu Eriksson ja Antto Korhonen.

Luottamus ja avoin vuoropuhelu elinehtoina muutoksen läpiviennissä

Simulointi osoitti, että kaikki maakuntauudistuksessa mukana olevat osapuolet haluavat vahvempaa sektori- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Vuoropuhelun lisääminen ja yhteisen tietopohjan kasaaminen antaisi mahdollisuuden tarkastella ja vertailla maakuntien tilannetta aiempaa yhtenäisemmin. Avoimuuden ja avarakatseisuuden lisääntyminen parantaisi myös yhteistä ymmärrystä ja luottamusta, jotka ovat elinehtoja minkä tahansa uudistuksen tai muutoksen läpiviennille. Vanhoja ajattelumalleja sekä sektorirajoja halutaan haastaa tosissaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain teknisestä tai organisatorisesta uudelleenjärjestelystä, vaan toimintakulttuurin ja ajatusmallien pysyvästä muutoksesta. Tämä muutos olisi toteutuessaan kenties vielä itse maakunta- ja sote-uudistustakin isompi askel tulevaisuuden hallintoa kohti.

Harjoittelu kehitti asiantuntijuutta monin tavoin

Aluehallinnosta kiinnostuneelle opiskelijalle harjoittelu valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla on ollut kaikin tavoin unohtumaton kokemus, joka on opettanut minulle valtavasti Suomesta ja suomalaisesta julkishallinnosta. Kyse ei ole ainoastaan päähän tarttuneesta substanssiosaamisesta, vaan kokonaisvaltaisesti siitä työskentelytavasta ja reagointikyvystä, jota työ julkishallinnossa vaatii. Tietoa on löydettävä, analysoitava ja tuotettava nopeasti valtionhallinnon sisäiseen käyttöön sekä julkisuuteen niin ministeriön virallisina kantoina kuin virkamiesten omina kommentteina. Monimutkaiset asiat on tilanteesta riippuen kyettävä ilmaisemaan joko juuriaan myöten raporteissa ja muistioissa tai napakasti tiivistäen Twitterissä. Nostan hattua kaikille Teille ministeriöissä, maakunnissa ja kunnissa toimiville viranhaltijoille, jotka luovitte sulavasti ja asiantuntevasti tässä haastavassa ja alati kehittyvässä ympäristössä. 

Kun tulin harjoitteluun, esimieheni tokaisivat kuin yhdestä suusta, ettei ole tätä parempaa aikaa olla harjoittelija valtionhallinnossa. Tästä olen täysin samaa mieltä, onpa maakuntien taloustietojen pohtiminen viikonloppuisin tai perustuslakivaliokunnan oven aukeamista jännityksellä odottaminen normaalia tai ei. 

Maakuntien ohjauksen simuloinnin loppuraportti

Jari Mäkäläinen

Korkeakouluharjoittelija, valtiovarainministeriö
@JaMakalai

Tämä kirjoitus on osa maakunta- ja sote-uudistuksen kolumnisarjaa. Lue lisää kirjoituksia.