Gartner on arvioinut maakunta- ja soteuudistuksen digimuutosta

Valtiovarainministeriö 1.6.2018 14.41
Tiedote

Gartner on toteuttanut kansainväliseen asiantuntemukseen, kokemuksiin ja case –esimerkkeihin perustuvan arvioinnin maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutoksen keinovalikoimasta ja sen tilanteesta. Lisäksi Gartner laati suosituksen seuraaviksi digimuutoksen toimenpiteiksi.

Keskeisenä johtopäätöksenä Gartner toteaa, että ” Yhteiset palvelut keinovalikoimana on toimiva, mutta keinoja tulee käyttää tarpeeksi laajasti, jotta tuloksia saavutetaan. Keinovalikoiman mahdollistamat hyödyt ovat selkeästi nähtävissä, mutta hyötyjen realisoituminen voidaan varmistaa vain onnistuneella toteutuksella.” Gartnerin suosittelemia toimenpiteitä ovat: Rakenna luottamusta luomalla yhteinen toimintasuunnitelma, luo tehokas ohjausmalli sekä tunnista hyödyt ja seuraa niitä.

Lue koko raportti

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(a)vm.fi 

aluehallintouudistus