Etelä-Pohjanmaan maakunnan arvoja työstettiin verkkopohjaista arvopeliä hyödyntäen

16.5.2018 11.17
Uutinen
Etelä-Pohjanmaan maakunnan arvoja työstettiin verkkopohjaista arvopeliä hyödyntäen

Etelä-Pohjanmaalla maakuntakonsernin arvojen työstö on käynyt läpi laajan ja monipolvisen prosessin. Ensivaiheessa lähes 1300 muutoksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijää vaikutti arvojen määrittelyyn, ja ääniä verkkopohjaisessa arvopelissä annettiin noin 26 500.

Pelillisen arvotyökalumyllyn läpi nousi selkeä kärki eniten ääniä saaneista arvoista. Tältä pohjalta arvoja lähdettiin työstämään osallistavasti eteenpäin syyskuussa järjestetyssä poliittisen johtoryhmän, väliaikaisen valmistelutoimielimen ja vastuuvalmistelijoiden yhteisessä työpajassa. Työpajan tuloksista jatkojalostettiin ehdotus maakuntakonsernin arvoiksi.

– Valmistelutyötä on ohjannut vahvasti kunnioitus työntekijöiden verkkopelin kautta välittämää arvomaailmaa kohtaan. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen maakuntaorganisaation tuleva työntekijä voisi tuntea arvot omikseen, strategiatyöstä vastaava muutosjohtaja Etelä-Pohjanmaan muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Seppelvirran mukaan myös arvojen selkokielisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Arvojen määrittelyssä on yhtäältä pyritty asettumaan ruohonjuuritasolle ja toisaalta kiinnittämään arvot johtamisen pohjaksi. Arvojen laatimisessa tähtäin on ollut pitkällä tulevaisuudessa, sillä arvot muuttuvat hitaasti.

Tämänhetkinen arvoehdotus sisältää seuraavat kolmea sanaparia, joita avataan muutamalla tarkentavalla lauseella:

Arjessa eläminen: 
Uskallusta katsoa huomisen yli tulevaisuuteen eteläpohjalaisten hyväksi
Taito ja tahto uudistua


Ihmisen arvostaminen:
Arvostus itseään sekä toista ihmistä kohtaan eri elämäntilanteissa
Asiakkaiden ja työntekijöiden tukeminen arjessa


Vastuun kantaminen: 
Yhteinen ja oma vastuu työssä ja päätöksenteossa
Toimitaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Seppelvirta muistuttaa, että uuden maakunnan arvoista päätetään lopullisesti keväällä 2019 uuden maakuntavaltuuston toimesta. Nykyinen arvoehdotus toimii kuitenkin pohjana parhaillaan käynnissä olevalle maakuntastrategiatyölle. Strategiatyö jatkuu vision, päätavoitteiden ja pääpainopisteiden määrittelyllä.

Hyvät käytännöt