Asetusluonnos Vimanan tehtävistä ja palveluista lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö 2.10.2018 8.20
Tiedote

Asetusluonnos maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista on lähtenyt lausuntokierrokselle.

Luonnoksen mukaan Vimanan järjestämiä ja ylläpitämiä yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluita ovat:

  • yhteinen käyttäjä- ja käyttövaltuushallintapalvelu,
  • yhteinen tietoverkkojen kytkentäydin kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kytkeytymiseksi,
  • yhteiset järjestäjien työkalut ja johtamisen järjestelmäpalvelut,
  • yhteiset digitaaliset viestintä- ja työskentely-ympäristöpalvelut,
  • yhteiset asianhallintapalvelut,
  • yhteiset verkkosivustopalveluratkaisut,
  • yhteiset perustietotekniikkapalvelut sekä
  • Vimanan yhteishankintayksikkönä kilpailuttamat palveluiden sopimukset ja puitejärjestelyt.

Tieto- ja viestintäteknisten palveluiden lisäksi asetusluonnoksessa esitetään, että Vimana järjestää ja ylläpitää myös yhteisiä integraatiopalveluita, joilla mahdollistetaan muun muassa maakuntien kytkeytyminen valtion viranomaisten tuottamiin sähköisiin palveluihin ja tietojärjestelmiin. Asetusluonnoksen mukaan Vimanan palveluiden on oltava kustannustehokkaita, käyttötarkoitukseensa yleisesti sovellettavia, suorituskykyisiä, toimintavarmoja, käyttäjäystävällisiä, esteettömiä ja saatavilla tasapuolisesti koko Suomen alueella.

Asetusta on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkamiestyönä. Maakuntien ja Vimana Oy:n edustajista koottu asetuksen valmistelun tukiryhmä on osallistunut tiiviisti asetusluonnoksen valmisteluun.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2018.

Lisätietoja:

maakuntien digitalisoinnin koordinaattori, budjettineuvos Tomi Hytönen, p. 029 55 30279, tomi.hytonen(a)vm.fi