Aluekehittäminen uudistuu: Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluja simuloitiin

Työ- ja elinkeinoministeriö 20.2.2018 12.50
Uutinen

Maakuntauudistuksen myötä valmistellaan parhaillaan valtion ja tulevien maakuntien yhteistyötä ja uusia toimintatapoja. Aluekehittämiskeskustelut on uusi toimintatapa, jossa valtio ja maakunta käsittelevät yhdessä aluekehityksen tilannetta, tavoitteita ja toimenpiteitä.

Maakuntauudistukseen valmistaudutaan aluekehittämiskeskustelujen harjoittelukierroksella, joka käytiin 30.1–15.2.2018. Keskustelut käytiin maakuntien ja ministeriöiden johdon ja asiantuntijoiden kesken. Puheenjohtajana keskusteluissa toimi työ- ja elinkeinoministeriö.

– Aluekehittämiskeskusteluissa on etsinnässä uusi vuoropuhelun malli, kertoo keskusteluissa puheenjohtajana toiminut ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Kyseessä on foorumi monialaisen maakunnan kokonaistilanteen yhteiselle tarkastelulle. Keskustelussa voidaan yhdessä käsitellä alueiden ja valtioneuvoston esitykset uusista avauksista tai pullonkauloista, jatkaa Pihlman.

– Harjoittelukierroksen tarkoituksena on keskustelujen kehittäminen osana valtion ja tulevien maakuntien yhteistyötä ja ohjausta. Yhtä olennaista on, että aluekehittämisen kannalta merkitykselliset asiat tulevat nyt yhteisesti käsitellyksi.

Ensihavainnot keskusteluista positiivisia

– Keskustelut olivat muutostilanteessa eteenpäin katsovia ja uudistumislähtöisiä. Summaten voidaan todeta, että maakuntien keskeiset yhteiset huolet ovat osaavan työvoiman puute, rapautuva liikenneverkko ja väestöryhmien eriarvoisuuden lisääntyminen, Pihlman kertoo. Osaavan työvoiman puute alkaa olla kasvun este monilla alueilla.

– Analysoimme nyt keskustelukierroksen annin ja kehitämme toimintamallia harjoittelukierroksesta saatujen kokemusten pohjalta.  Yksi selkeyttämisen paikka on keskustelujen tiiviimpi nivominen yhteen JTS-valmisteluun ja muihin valtion ja maakuntien prosesseihin, kertoo ylijohtaja Pihlman. Näihin teemoihin syvennymme valmistelutyöhön osallistuneiden voimin laajassa työpajassa huhtikuun lopulla.

Lue lisää ja tutustu alueellisiin tilannekatsauksiin:

Poikkihallinnolliset aluekehittämiskeskustelut maakuntien kanssa alkoivat

Ajankohtaista