Aluekehittämisen ohjaus

Aluekehittämisvastuu jakautuu valtakunnalliselle, maakunta- sekä kuntatasolle. Valtio vastaa aluekehittämisen kokonaisuudesta kansallisella tasolla ja toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa maakuntien kassa. Aluekehittämiseen liittyvä yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen on ministeriöiden yhteinen asia, mutta vastuu aluekehittämisyhteistyön koordinoinnista on työ- ja elinkeinonimisteriöllä. Maakunnat puolestaan tekevät aluekehittämisyhteistyötä alueensa kuntien kanssa. Aluekehittäminen on laaja kokonaisuus, jossa onnistuminen edellyttää eri osapuolten tavoitteiden ja toimien yhteensovittamista.

Aluekehittämisen keskeisiä osa-alueita ovat esimerkiksi elinkeinot ja työllisyys (jatkossa kasvupalvelut), kaupunkien ja maaseudun kehittäminen, hyvinvointi, osaaminen, kulttuuri, ympäristö, saavutettavuus ja turvallisuus sekä yhä enemmän kotoutuminen. Aluekehittämisestä ja sen toteuttamisesta vastaavat oman hallinnonalansa osalta kaikki ministeriöt.

Valtioneuvoston aluekehittämistä koskeva päätös toimii hallituskauden pituisena yhteisenä aluekehittämisen strategiana. Aluekehittämispäätös sisältää hallitusohjelman pohjalta valtion yhteen sovitetut alueiden kehittämisen tavoitteet, joihin ministeriöt sitoutuvat. Aluekehittämispäätös valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien ja muiden kumppaneiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE), joka sovittaa yhteen ja linjaa alueiden kehittämisen strategista kokonaisuutta sekä edistää strategisten linjausten toteuttamista.

Aluetasolla maakuntaohjelma on alueen tavoitteisiin ja strategioihin perustuva kehittämisohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen aluekehittämistyötä maakunnassa. Valtioneuvoston aluekehittämispäätös huomioidaan maakuntaohjelmissa.