FI SV

Alueiden kehittämisen tehtävät

Maakunnat vastaavat alueellaan aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien, muiden kuntien, korkeakoulujen ja muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa sekä Lapin maakunnassa Saamelaiskäräjien sekä tarvittaessa muiden maakuntien kanssa.

Maakunta kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet. Maakunta vastaa alueellisesta ennakoinnista ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta. Maakunnan tärkeimmät keinot alueiden kehittämiseksi ovat: 

  • suunnittelu-, vuorovaikutus- ja muu yhteistyö eri toimijoiden kanssa
  • rahoituspalvelut
  • viestintä- ja tietotuotanto
  • neuvonta

Palvelukokonaisuuden kuvaus: Alueiden kehittämisen tehtävät