Alueiden käytön palvelut

Alueiden käytön palveluihin kuuluvat maakuntakaavoitus, kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistäminen sekä kulttuuriympäristöjen hoito.

Palvelukokonaisuuden kuvaus: Alueiden käytön palvelut