FI SV

Ympäristötehtävät 

Maakuntien keskeisiä ympäristötehtäviä ovat:

Tehtävien korkeatasoisella hoitamisella maakunnat voivat tehokkaasti vaikuttaa alueensa ympäristön laatuun ja asukkaiden hyvinvointiin.

Monialaisena toimijana maakunnalla on merkittävät mahdollisuudet edistää tehokkaasti kestävää kehitystä, vähähiilisyyttä, energia- ja materiaalitehokkuutta, ilmastotavoitteita sekä kiertotaloutta. Maakunnan tehtäviin kuuluukin ilmasto- ja energiatehokkuustyön koordinointi ja neuvonta sekä kiertotalouden edistäminen.

Ympäristönäkökohtien kytkeminen maakunnan kaikkien tehtävien hoitamiseen ja maakunnan strategisiin tavoitteisiin on tärkeää synergiaetujen hyödyntämiseksi. Esimerkiksi elinympäristön laatu vaikuttaa tutkitusti myönteisesti ihmisten elämän laatuun ja terveyteen. Maakunta voi hyötyä tästä merkittävästi sote-tehtävien hoitamisessa.