FI SV

Sote-uudistuksen valmisteluryhmät

Sote-uudistusta valmistellaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon johdolla. Poliittiset linjaukset käsitellään reforministeriryhmässä ja hallitus päättää niistä.

STM:llä ja VM:llä on yhteinen virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä valmistelemassa sote-uudistusta ja maakuntauudistusta. Ryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa sote-uudistus rahoitusratkaisuineen sekä siihen liittyvä maakuntien perustaminen.

Projektiryhmän alaisuudessa toimii eri asiakokonaisuuksia valmistelevia ryhmiä. Ne ovat valmistelleet mm. aluejakoja, järjestämis- ja voimaanpanolakia, rahoitussäännöksiä ja valinnanvapautta. Valmisteluryhmien tiedot löytyvät tältä sivulta. Osa valmisteluryhmistä lopetti lakiesitysten valmistuttua tammikuussa 2017.

Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja on alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä ohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Hankkeella on myös parlamentaarinen seurantaryhmä.

 

Virkamiesohjausryhmä

Virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä.

 • Puheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Pysyvä asiantuntija ja sihteeri:

 • Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Pysyvä asiantuntija:

 • Pauli Harju, muutosjohtaja, valtiovarainministeriö
   

Virkamiesohjausryhmä maakuntauudistusta koskevissa asioissa

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki toimii hankkeen virkamiesohjausryhmän puheenjohtajana silloin, kun ryhmässä käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä. Tällöin virkamiesohjausryhmä kokoontuu seuraavalla kokoonpanolla:

 • Puheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Päivi Nerg, kansliapäällikkö, sisäministeriö
 • Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
 • Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

   

Sote-projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon toteuttamisesta uudistuksen valmisteluvaiheessa sekä laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja määritellä lakiesitysten keskinäiset suhteet.

 • Puheenjohtaja Tuomas Pöysti, projektinjohtaja, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Taito Vainio, hankejohtaja, sisäministeriö
 • Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Outi Antila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Raija Volk, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Päivi Salo, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jani Pitkäniemi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
 • Terhi Järvikare, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
 • Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Tuula Majuri, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö
 • Markku Pekurinen, johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sihteeri Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Sihteeri Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos
   

Pysyvät asiantuntijat:

 • Helena Tarkka, kehitysjohtaja, valtiovarainministeriö
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
   

Virkamiesohjausryhmän ja projektiryhmän tekninen sihteeristö

 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kati Hokkanen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jaana Aho, osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Heidi Tolvanen, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jenni Rantalainen, osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Järjestämisen edellytykset -valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa maakunnan järjestämisvastuun kokonaisuutta ja huolehtia maakunnan järjestämistehtäviin liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden sisältöjen yhtenäisyydestä.

Puheenjohtaja:
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM
Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM, varapuheenjohtaja

Jäsenet:
-    Satu Karppanen, STM
-    Taru Koivisto, STM
-    Päivi Salo, STM
-    Auli Valli-Lintu, VM
-    Eeva Mäenpää, VM
-    Taito Vainio, SM
-    Jussi Toppila, TEM
-    Pia Maria Jonsson, THL
-    Taina Mäntyranta, STM
-    Anne Koskela, STM
-    Riitta Liuksa, Turun kaupunki
-    Pasi Pohjola STM, asiantuntijasihteeri
-    Anne Arvonen, STM, asiantuntijasihteeri

Pysyvät asiantuntijat:
-    Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto
-    Ilkka Kauppinen, OTL, Varatuomari
-    Erkki Lehtomäki, Yleislääketieteen erikoislääkäri

Tekninen sihteeri: Weckström Eila, johdon sihteeri, STM

 

Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmä

 

Valmisteluryhmä tekee ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa palvelurakenteessa voidaan toteuttaa palveluintegraatio ja eheät palveluketjut.  Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja johdetaan yhtenä kokonaisuutena maakunnissa. Palvelut yhdistetään asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. Näin on tarkoitus saada aikaan vaikuttavampia palveluja vähemmillä kustannuksilla. Ryhmän toimikausi on 16.12.2015–15.4.2019.

Puheenjohtaja:       

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 •  Merja Mustonen, johtaja, STM

Jäsenet:       

 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja
 • Eveliina Huurre, johtava asiantuntija
 • Aki Linden, toimitusjohtaja
 • Hanna-Leena Ojalainen, toiminnanjohtaja
 • Kari Varkila, toimitusjohtaja
 • Timo Salmisaari, aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja            
 • Vilma Kröger, kunnanjohtaja
 • Mauno Vanhala, yleislääketieteen professori
 • Ilpo Heltimoinen, puoluehallituksen jäsen
 • Hanna-Kaisa Järvi, toimitusjohtaja
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies  
 • Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
 • Riitta Liuksa, toimialajohtaja
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jorma Komulainen, Käypä hoito -päätoimittaja
 • Nina Hahtela, puheenjohtaja
 • Kimmo Tarvainen, ylilääkäri
 • Harri Jokiranta, projektijohtaja
 • Jussi Toppila, työmarkkinaneuvos
 • Virva Juurikkala, STM, valmisteluryhmän sihteeri
 • Pälvi Kaukonen, STM, valmisteluryhmän sihteeri
   
 • Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän toimeksianto

Maakuntarahoitus -valmisteluryhmä

Maakuntarahoitus -valmisteluryhmä vastaa maakuntien rahoituslain säädösvalmistelusta ja vaikutusarvioinnista sekä vaikutusten seurannan arvioinnista kokonaisuutena sekä toimii sote -uudistuksen ja maakuntauudistuksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin koordinaatio- ja valmisteluryhmänä ja sote-uudistuksen kustannusvaikuttavuustieto -ohjelman ja maakuntauudistuksen maakuntatieto -ohjelman ohjausryhmänä. Maakuntarahoitus -valmisteluryhmä huolehtii siitä, että maakuntien rahoituslaki ja muut maakuntien rahoitusta koskevat säädökset muodostavat toimivan ja johdonmukaisen kokonaisuuden, joka antaa perusteet kustannusten kasvun hillinnälle ja rahoitusperiaatteen toteutumiselle.

Puheenjohtaja:

 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri (STM, 1.10.2017 lukien VM)

Varapuheenjohtajat:

 1. Finanssineuvos Jani Pitkäniemi, (VM), varalla jäsenenä neuvotteleva virkamies Ville Salonen (VM
 2. Osastopäällikkö, ylijohtaja Outi Antila (STM), vpj sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen asioissa
 3. Neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen (VM)

Jäsenet peruskokoonpanossa:

 • Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen (VM/BO), varalla neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen
 • Erityisasiantuntija Tallamaria Maunu (VM/KO)
 • Osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare (VM/VO), varalla neuvotteleva virkamies Fransiska Pukander (VM/VO)
 • Johtaja Raija Volk (STM)
 • Talousjohtaja Mika Niemelä (TEM), varalla työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth ja teollisuusneuvos Antti Valle
 • Johtaja Markku Pekurinen (THL), varalla yksikön päällikkö Timo T. Seppälä
 • Lakiasiain johtaja Arto Sulonen (Suomen Kuntaliitto), varalla kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen

Sihteerit:

 • Neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen (VM)
 • Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen (STM), varalla ylitarkastaja Pia Pekola
 • Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen (VM), varalla neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen
 • Neuvotteleva virkamies Noora Heinonen (VM)

Peruskokoonpanon lisäksi jäsenet käsiteltäessä maakuntauudistuksen asioita: 

 • Finanssineuvos Teemu Eriksson (VM)
 • Neuvotteleva virkamies, hankejohtaja Taito Vainio, varalla Hanna-Mari Talka 
 • Talousjohtaja Jukka Nummikoski (MMM)
 • Talousjohtaja Jaana Kuusisto (LVM), varalla neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta
 • Neuvotteleva virkamies Mikko Nygård (STM), varalla neuvotteleva virkamies Annika Parsons
 • Taloussuunnittelupäällikkö Timo Jaakkola (YM)
 • Maakuntajohtaja Kari Häkämies, varalla maakuntajohtaja Asko Peltola

Peruskokoonpanon lisäksi jäsenet käsiteltäessä sote-uudistuksen asioita:

 • Erityisasiantuntija Anne Whellams (STM)
 • Johtaja Annakaisa Iivari (STM)
 • Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (KELA)
 • Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta (STM)

Pysyvät asiantuntijat

 • Erityisasiantuntija Hanna-Mari Talka (SM)
 • Johtaja Taru Koivisto, (STM)

Asiantuntija käsiteltäessä monikanavarahoitusasioita

 • Päämatemaatikko Tapio Isolankila (Kela)

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmä

Ryhmän työnä on tuottaa suuntaviivoja ja kansallista tukea maakuntien työlle tehokkaan sopimus- ja resurssiohjauksen kehittämisessä. Lähtökohtana ovat maakuntalain, järjestämislain, sote-palvelutuotantolain ja valinnanvapauslain säännökset. Tehtävänä on valmistella yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja suoran valinnan tuottajien välisiä sopimuksia varten. Ryhmän toimikausi on 1.3.2017 - 31.3.2018.

Puheenjohtaja:

 • Tuija Kumpulainen, STM/STO/TEPA

Jäsenet:

 • Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Kuntaliitto
 • Katja Korhonen, lakimies, Tampereen kaupunki
 • Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos/VM/KAO
 • Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinnan kaupunki
 • Eeva Nykänen, johtaja asiantuntija, THL (varajäsen Timo Seppälä, THL)
 • Emilia Perttunen, Kela/lakimies/Hankintapalveluryhmä/Yhteiset palvelut
 • Sirkku Pikkujämsä, terveysjohtaja (50%), Oulu ja asiantuntija (50%), PoPSter
 • Minna Saario, hankepäällikkö, STM/STO/AHE, varapj.
 • Tanja Welin, hankintapäällikkö, Tampereen kaupunki

Sihteeristö:

 • Anne Arvonen
 • Anne Whellams

Tekninen sihteeri:

 • Eila Weckström

Asiantuntijat (käytettävissä) : 

 • Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies, TEM /Koordinaatio
 • Jan Blomberg ,Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus
   

Palvelutuottajien korvaukset - työryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella maakunnan suoranvalinnan palvelujen tuottajille maksamien korvausten menettelytapoja, laatia yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia mallipohjia ja korvauksiin liittyvää ohjeistusta sekä määritellä erilaisia korvausten laskemistapoja ja tehdä koelaskelmia. Lähtökohtana ovat valinnanvapauslain, maakuntalain, järjestämislain ja sote-palvelutuotantolain säännökset. Työssä on otettava huomioon myös maakuntien rahoituslaki. Korvausten määrittely on osa maakunnan ja suoran valinnan palvelujen tuottajien sopimuksia. Ryhmän toimikausi on 1.3.2017 - 31.3.2018.

Puhenjohtaja:

 • Raija Volk, johtaja, STM/HSO/SUKE

Jäsenet:

 • Reija Jääskeläinen, Kela/osaamiskeskuksen päällikkö/etuuspalvelut
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaalipalvelut, Jyväskylän kaupunki (varajäsen Anu Mutka, palvelupäällikkö, avosairaanhoito, Jyväskylän kaupunki)
 • Vesa-Matti Kangas, Controller, Tampereen kaupunki
 • Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupunki
 • Jukka Mattila, erityisasiantuntija, VM/rakenneyksikkö
 • Timo Seppälä (varajäsen Satu Kapiainen)
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM/KAO
 • Linda Soikkeli (erityisasiantuntija, STM/STO/TEPA)
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Sihteeristö:

 • Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE
 • Anne Whellams, STM/VAO

Tekninen sihteeri:

 • Jenni Rantalainen, STM/HSO/SUKE

Asiantuntijat:

 • Elise Pekkala, TEM
 • Eeva Vahtera, TEM
 • Jan Blomberg

Suun terveydenhuollon alaryhmä:

 • Anne Nordblad, lääkintöneuvos, STM/STO/TEPA, pj.
 • Tuija Palin-Palokas, ylihammaslääkäri, Dosentti, Kouvolan kaupunki
 • Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupunki
 • Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE

Asiantuntija:

 • Sinikka Salo, muutosjohtaja

Tekninen sihteeri:

 • Jenni Rantalainen, STM/HSO/SUKE
   

Vaikuttavuus ja kustannustieto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee tarvittavat säännökset.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, STM
 • Varapuheenjohtaja: Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM

Jäsenet:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jenni Pääkkönen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tallamaria Maunu, erityisasiantuntija, VM, sihteeri
 • Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Jani Heikkinen, projektipäällikkö, VM, sihteeri
 • Päivi Hämäläinen, johtava asiantuntija, THL, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Mikko Peltola, erikoistutkija, THL
 • Päivi Tillman, tutkija, Kansaneläkelaitos
 • Antti Saastamoinen, erikoistutkija, VATT
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Eveliina Huurre, johtava asiantuntija, Sitra
 • Katja Klemola, projektipäällikkö, Eksote
 • Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, THL
 • Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala
 • Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira
 • Lea Vuorinen, yliaktuaari, Tilastokeskus

Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän toimeenpanoalaryhmät

 • Sari Kauppinen, STM
 • Heli Hätönen, STM
 • Satu Karppanen, STM
 • Taina Mäntyranta, STM
 • Tuomo Mäki, VM
 • Mika Kortelainen, VATT
 • Antti Saastamoinen, VATT
 • Päivi Koivuranta-Vaara, Kuntaliitto
 • Päivi Hämäläinen, THL
 • Mikko Peltola, THL
 • Merja Kovasin, THL
 • Outi Räikkönen, THL
 • Hanna Ahonen, Valvira
 • Timo Hujanen, Kela
 • Lea Vuorinen, Tilastokeskus
 • Anne Melanen, Valtiokonttori
 • Olli Ahonen, Valtiokonttori
 • Heikki Lukkarinen, SITRA
 • Eija Peltonen, Pohjois-Savo
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö, Lappi
 • Johanna Tulonen-Tapio, Etelä-Karjala
 • Maire Ahopelto, Kainuu
 • Sari Törölä, Satakunta

Sairaanhoitovakuutuksen etuuksien ja rahoituksen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia ehdotus sairaanhoitovakuutuksen rahoitusmuu-toksista; ml. ehdotus siirtää valtion rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen etuusme-noista (lääkekorvaukset, matkakorvaukset, kuntoutus) maakuntien rahoitusvastuulle 1.1.2021 alkaen. Lisäksi ryhmä laatii ehdotukset yksityisen terveydenhuollon sairaan-hoitokorvausten lakkauttamisesta 1.1.2021 ja sairaanhoitovakuutuksesta YTHS:lle maksettavien korvausten lakkauttamisesta 1.1.2019.

Puheenjohtaja:

 • Outi Antila, STM

Jäsenet:

 • Johtaja Liisa Siika-aho, STM
 • Ilona Autti-Rämö, STM
 • Miikka Vähänen, VM
 • Outi Luoma-aho, VM
 • Kari Haring, SAK
 • Jarno Talvitie, Hyvinvointialan liitto
 • Riitta Työläjärvi, STTK
 • Paula Ilveskivi, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Jouko Hämäläinen, KT
 • Kai Ollikainen, Kela

Asiantuntijat:

 • Timo T Seppälä, THL
 • Käsiteltäessä veroasioita VM:n vero-osasto
 • Käsiteltäessä suunterveydenhuoltoa Anne Nordblad, STM

Sihteerit

 • Milja Tiainen, STM
 • Minna Liuttu, STM
 • Teemu Hänninen, Kela
 • Noora Heinonen, VM

Matkojen korvaamisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia ehdotus sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain edellyttämistä muutoksista sairausvakuutuksen matkakorvauksiin. Lisäksi ryhmä val-mistelee ehdotuksen matkojen yhdistelystä julkisesti rahoitetuissa kuljetuksissa.

Puheenjohtaja:

 • Liisa Siika-aho, STM

Jäsenet:

 • Jaana Huhta, STM
 • Outi Luoma-aho, VM
 • Anne Giss, Kela
 • Pirjo Poikonen, Kuntaliitto
 • Iida Huhtanen, LVM
 • Satu Kapiainen, THL
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL (asiantuntijajäsen)

Sihteerit:

 • Anu Kangasjärvi, STM
 • Päivi Tillman, Kela
   

Työterveyshuollon valmisteluryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella työterveyshuollon ja sen rahoituksen kehittämistä ennaltaehkäisevämpään suuntaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Puheenjohtaja:

 • Kristiina Mukala, STM

Jäsenet:

 • Minna Liuttu, STM
 • Tuija Kumpulainen, STM
 • Pekka Humalto, STM
 • Kari Haring, SAK
 • Riitta Työläjärvi, STTK
 • Paula Ilveskivi, Akava
 • Jan Schugk, EK
 • Taija Hämäläinen, KT
 • Reija Jääskeläinen, Kela
 • Jorma Mäkitalo, TTL
 • Kari Reijula, Helsingin yliopisto

Sihteerit

 • Anu Kangasjärvi, STM/VAO
 • Liisa Katajamäki, STM/HTO
   

Sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda monipuolista asiantuntemusta laajan sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanon ohjaukseen ajalla 13.1.2016 - 15.4.2019. Asiantuntijaryhmä tukee sote- ja maakuntauudistuksen virkamiesohjausryhmää ja projektiryhmää sekä niiden alaisia valmisteluryhmiä.

Puheenjohtaja:

 • alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Jäsenet:

 • Pentti Arajärvi, professori
 • Mats Brommels, professori
 • Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto
 • Jussi Huttunen, professori
 • Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
 • Martti Kekomäki, emeritusprofessori
 • Anne Knaapi, johtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto  
 • Pekka Utriainen, liiketoiminnan johtaja, suun terveydenhoito, Pihlajalinna Terveys Oy
 • Päivi Åstedt-Kurki, professori, Tampereen yliopisto
   

Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa. Esivalmisteluvaiheessa tuella tarkoitetaan maakuntien sote-vastuuvalmistelijoiden verkostoimista, kannustusta ja ohjausta muutosvision ja tavoitteiden asettamisessa sekä sote-muutossuunnitelman ja esiselvitysten laadinnassa. Sote-järjestämislain voimaan tultua ohjataan ja neuvotaan lain linjausten toimeenpanossa ja toimeenpanon seurannassa.

Ryhmän toimikausi on 23.5.2016 - 15.4.2019. Sote-uudistuksen projektiryhmä voi tarkistaa ryhmän kokoonpanoa aina kun se on tarkoituksenmukaista ja aina siirryttäessä uudistuksen eri vaiheesta toiseen eli esivalmisteluvaiheesta valmistelu- ja käynnistämisvaiheeseen.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Salo Sinikka, muutosjohtaja, STM
 • Varapuheenjohtajat: Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM ja
 • Muutosjohtaja: Harju Pauli, muutosjohtaja, VM

Jäsenet:

 • Niemi Veli-Mikko, ylijohtaja STM
 • Koistinen Eriikka, viestintäpäällikkö STM/Viestintä
 • Nyholm Inga, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jonsson Pia Maria, reformit yksikön päällikkö, THL
 • Itkonen Pentti, toimitusjohtaja, Eksote, Etelä-Karjala
 • Kinnunen Petri, professori, Lapin yliopisto ja yksikön johtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Kuosmanen Pekka, vt. toimitusjohtaja, Siun sote, Pohjois-Karjala
 • Leskinen Hannu, johtaja, PPSHP, selvitysmies Pohjois-Pohjanmaa
 • Luukkonen Aino-Maija, kaupunginjohtaja, Pori, Satakunta
 • Mäkijärvi Markku, johtajaylilääkäri HUS, Uusimaa
 • Parpo Antti, muutosjohtaja, Varsinais-Suomi
 • Hakari Kari, muutosjohtaja, Pirkanmaa.

Pysyvät asiantuntijat:

 • Järvinen Pekka, hallitusneuvos STM/STO
 • Mäenpää Eeva, hallitusneuvos VM    

Asiantuntijasihteerit:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies STM/HTO
 • Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM
 • Kuopila Antti, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto
 • Tekninen sihteeri: projektisihteeri Niemelä Katariina, STM

Vastuuvalmistelijoiden ryhmä

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä

Ryhmä arvioi, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä sekä arvioimaan mahdollisen muutoksen vaikutukset.

Kokoonpano:
Backman Heli, johtaja, puheenjohtaja, STM
Mäki Tuomo, finanssineuvos, VM
Isomäki Marja, lainsäädäntöneuvos, VM
Ijäs Hannu, johtaja, STM
Strömberg Erik, hallitusneuvos, STM
Taipalus Tarja, ylimatemaatikko, STM
Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK
Tanskanen Antti, asiantuntija, EK
Hämäläinen Jouko, työmarkkinalakimies, KT
Näätsaari Sinikka, sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Koskela Samppa, lakimies, STTK
Piispanen Pekka, johtaja Akava
Paldanius Allan, rahoitusjohtaja, Keva
Mustonen Pasi, aktuaarijohtaja, yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden edustaja
Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA
Risku Ismo, osastopäällikkö, ETK
Punakallio Minna, pääekonomisti, Kuntaliitto

Työryhmän sihteeristö:
Hassinen Inka, hallitussihteeri, STM
Kiuru Karoliina, lakiasiainjohtaja, Keva
Lehmuskero Minna, analyysitoimintojen johtaja, Työeläkevakuuttajat TELA

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

 • tuoda edustamiensa tahojen näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon,
 • jakaa ja toimeenpanna edustamiensa tahojen kautta yhdessä luotua näkemystä ja linjauksia, ja edistää tätä kautta uudistuksen toimeenpanoa ja alueellista valmistelua,
 • edistää osaltaan uudistuksessa ja muutoksessa tarvittavaa vuorovaikutusta eri tahojen kesken sekä
 • osaltaan seurata uudistuksen etenemistä.

Yhteistyöryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja:

 • Salo Sinikka, sote-muutosjohtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Harju Pauli, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM

Jäsenet:

 • Erhola Marina, ylijohtaja, THL
 • Haring Kari, asiantuntijalääkäri, SAK
 • Harjuhahto-Madetoja Katrina, toimitusjohtaja, Eteva kuntayhtymä
 • Huotarinen Heini, ylitarkastaja, OM
 • Juvonen Hannu, puheenjohtaja Sairaanhoitopiirien johtajat ry
 • Kiukas Vertti, pääsihteeri Soste ry
 • Korpi Juho, kehittämispäällikkö, YM
 • Larjomaa Eeva, viestintäjohtaja, STM/Viestintä
 • Moisio Elina, asiantuntija, Akava
 • Neimala Antti, varatoimitusjohtaja, Suomen yrittäjät
 • Niemelä Juha S., osastopäällikkö, MMM
 • Niemi Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM/HTO
 • Nybondas-Kangas Henrika, neuvottelupäällikkö, Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Patrikainen Pasi, ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus
 • Petrow Seija, neuvottelujohtaja, VM (Valtion työmarkkinalaitos)
 • Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, OKM
 • Pukkinen Jaakko, Pelastusjohtajien puheenjohtaja
 • Pukkinen Marko, ylijohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK
 • Reivonen Tarja, neuvotteleva virkamies, TEM
 • Saarijärvi Marjukka, neuvotteleva virkamies, VM/julkisen hallinnon ICT-osasto
 • Savolainen Ossi, maakuntajohtaja Uudenmaan liitto
 • Sund Thomas, viestintäpäällikkö, VM/viestintä
 • Sundell Juhani, johtaja Satakunnan, TE-toimisto
 • Tainio Hanna, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK
 • Vainio Taito, hankejohtaja, SM
 • Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM/STO
 • Volk Raija, johtaja, STM/HSO

Kuntien edustajat:

 • Ahonen Esko, kunnanjohtaja, Lestijärvi
 • Linnamaa Reija, strategiajohtaja, Tampere
 • Nygren Patrik, kaupunginjohtaja, Parainen

Asiantuntijasihteerit:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies, STM
 • Kuopila Antti, Suomen Kuntaliitto
 • Savolainen Janne, erityisasiantuntija TEM

Tekniset sihteerit:

 • Niemelä Katariina, projektisihteeri STM
 • Pennanen Merja, suunnittelija, TEM
 • Tossavainen Heli, projektisihteeri VM

Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja sen johtamisen ryhmä

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnittelussa ja valmistelussa.

Puheenjohtaja:

 • Salo Sinikka, sote-muutosjohtaja, STM

Ensimmäinen varapuheenjohtaja:

 • Varhila Kirsi, ylijohtaja, STO/STM

Toinen varapuheenjohtaja:

 • Hakari Kari, Pirkanmaa

Jäsenet:

 • Hämäläinen Hannu, STO/STM
 • Kahri Pekka, THL
 • Jonsson Pia-Maria, THL
 • Kivelä Antti, Sitra
 • Larsio Antti, Sitra
 • Pekkanen Leila, Pohjois-Savo
 • Miettinen Tarja, Pohjois-Savo
 • Leskinen Hannu, Pohjois-Pohjanmaa
 • Olli Sirkka-Liisa, Pohjois-Pohjanmaa
 • Aronkytö Timo, Uusimaa
 • Parpo Antti, Varsinais-Suomi
 • Tuimala Aija, Etelä-Karjala
 • Rajaniemi Varpu, Pohjanmaa
 • Luoma Ilkka, Keski-Pohjanmaa
 • Mononen Kirsi, Kuntaliitto

Asiantuntijat:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies, STM
 • Kumpulainen Tuija, lääkintöneuvos, STM
 • Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM
 • Kuopila Antti, Suomen Kuntaliitto

Asiantuntijasihteerit:

 • Juurikkala Virva, STO/STM
 • Lumme Kristiina, Pirkanmaa

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmä

Henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja koordinoida sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymisen toimeenpanoa maakuntia perustettaessa. Seurantaryhmän tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti eri maakunnissa ja että eri tahoilta tulevaa henkilöstöä kohdellaan myös yhdenvertaisesti.

Puheenjohtaja:

 • Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Jäsenet:

 • Anna Kaarina Piepponen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
 • Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Jaana Koski, hallintoylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Juha Luomala, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö (varajäsen Taina Vuorinen, Keha-keskus)
 • Hanna-Mari Talka, erityisasiantuntija, sisäministeriö
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat 

Kuntien pääsopijajärjestöjen edustajat:

 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja, Super ry (Koho ry)
 • Riikka Rapinoja, vt. johtaja, Tehy ry (Koho ry) (varajäsen Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy ry (Koho ry))
 • Mari Keturi, neuvottelupäällikkö, JHL/Kunta-alan unioni (varajäsen Kristian Karrasch, JHL/Kunta-alan unioni)
 • Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja, Jyty ry/Kunta-alan unioni
 • Risto Kangas, neuvottelujohtaja, Juko ry
 • Jouni Vattulainen, neuvottelupäällikkö, Juko ry 
   

Valtion pääsopijajärjestöjen edustajat:

 • Katja Aho, asiantuntija, Juko ry
 • Mirja Vaarna, pääluottamusmies, JHL ry (varajäsen Jouni Huusko, varapääluottamusmies, JHL ry)
 • Harri Siren, neuvottelujohtaja, Pardia ry

Sihteeri

 • Anu Hernesmaa neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Pysyvä asiantuntija

 • Pauli Forma, työelämäpalvelujen johtaja, Keva

 

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennuksen strateginen ohjausryhmä

Ryhmä vastaa valmennusohjelman suunnittelun ja toteutuksen strategisesta ohjauksesta.


Puheenjohtaja:

 • Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Elli Aaltonen, Kela
 • Kari Hakari , Pirkanmaan liitto
 • Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
 • Rebecca Piekkari , Aalto-yliopisto
 • Jarmo Reponen, Oulun yliopisto
 • Marina Vahtola, hallitusammattilainen
 • Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Sihteerit:

 • Johtaja Johanna Snellman, HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, valtiovarainministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Valinnanvapauslain valmisteluryhmä

Virkamiesryhmä valmistee uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi.

Puheenjohtaja:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Eeva Nykänen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö
 • oikeusministeriön erikseen nimeämä edustaja

valmisteluryhmän sihteeri
lakimies Maria Porko, sosiaali- ja terveysministeriö

 • Vaikutusarviointityöstä vastaa johtaja Raija Volk.

Valinnanvapauspilottien ohjausryhmä

Ohjausryhmä ohjaa pilottien toimeenpanoa, varmistaa tiedonkulun ja tekee ministeriöille ehdotuksia pilottien tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Puheenjohtaja:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Anne Kumpula, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Jaana Lappi, hankepäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, yksikön päällikkö, terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Tuula Tiihonen, projektijohtaja, Sitra

Sihteerit:

 • Asiantuntijasihteeri, Mia Mustonen, suunnittelija, Kela
 • Asiantuntijasihteeri, Anne Arvonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tekninen sihteeri, Saija Tyyskä, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

   

Uudistuksen sisältöä koskeva palaute ja kysymykset: alueuudistus(at)stm.fi. Hankkeen viestintää ja verkkosivuja koskeva palaute: viestinta(at)stm.fi.