Valmisteluryhmät

Kaaviokuva maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiosta

Reformiministerityöryhmä

Hallitus on nimennyt ministerityöryhmät hallitusohjelman strategisille tavoitteille sekä reformikokonaisuudelle. Sote- ja maakuntauudistuksen poliittiset linjaukset käsitellään reformiministerityöryhmässä.

Sipilän hallituksen ministerityöryhmät

Virkamiesohjausryhmä

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä lakeja valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön  sekä valtionvarainministeriön johdolla.Virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä.

Virkamiesohjausryhmä 

Projektijohtaja 

Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja on alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä virkamiesohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Projektiryhmät ja valmisteluryhmät

Projektiryhmien tehtävänä on vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon toteuttamisesta uudistuksen valmisteluvaiheessa, laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi sekä määritellä lakiesitysten keskinäiset suhteet.

Projektiryhmän alaisuudessa toimii eri asiakokonaisuuksia valmistelevia ryhmiä. Valmisteluryhmät ovat valmistelleet muun muassa aluejakoja, järjestämis- ja voimaanpanolakia, maakuntalakia ja rahoitussäännöksiä. 

Tutustu uudistusta valmisteleviin työryhmiin.