FI SV EN

Valinnanvapauspilotit

Tämän artikkelin sisältö saattaa muuttua uuden valinnanvapausmallin myötä. Hallitus antaa uuden esityksen valinnanvapauslaiksi keväällä 2018.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista edistetään pilottihankkeissa.

Valinnanvapauspilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa. Valinnanvapauden pilottihankkeissa voi pilotoida joko sote-keskusta, henkilökohtaista budjettia tai molempia.

Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka. Sote-keskus-pilotit on toteutettava vähintään rajatulla sote-keskus-mallilla (perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalineuvonta). Sote-keskuksissa pitää olla käytössä täysimääräinen palveluvalikoima viimeistään 1.1.2023.

Hallitus osoittaa uusiin pilotteihin valtionavustusta ja lisäksi eri ministeriöt antavat maakunnille tukea ja ohjeistusta lain toimeenpanossa. 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat yhteisellä päätöksellä hakea mukaan pilottiin. Yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottia. Pilottien tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla 50–80 prosenttia väestöstä. 70 prosenttia voidaan alittaa vain jos mukana on vähintään puolet maakunnan kunnista.

Valinnanvapauspilottien lisäksi meneillään on palvelusetelikokeiluja (tunnetaan myös nimellä valinnanvapauskokeilut), jotka ovat osa Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Valinnanvapauslain muutosten vaikutukset pilotteihin

Valinnanvapauslaista annetaan uusi hallituksen esitys perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon (29.6.2017) perusteella. Muun muassa yhtiöittämisvelvoite poistetaan. Muutosten vuoksi valmistelussa olevien valinnanvapauspilottien suunnitelmia joudutaan joiltain osin muuttamaan. Uusista ohjeista ja mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista.

Valtionavustushaku ja osallistumiskriteerit

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea mukaan valinnanvapauspilotteihin ja saada niiden toteutukseen valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Haku jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen järjestettiin 29.5.–7.7.2017. Toinen haku käynnistyy syksyllä 2017. Haun tarkasta ajankohdasta ilmoitetaan mahdollisimman pian. Ennen pilottien toisen hakukierroksen alkua tehdään tarvittavat muutokset hakukriteereihin ja annetaan uudet hakuohjeet. (Huom. Toisen haun ajankohdasta ilmoitettiin aiemmin, mutta haun aikataulua on myöhäistetty, jotta hakukriteerit ja -ohjeet ehditään päivittää ennen haun alkamista.)

Saapuneet hakemukset

Valinnanvapauspilottien ensimmäinen haku päättyi perjantaina 7.7.2017. Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan hakemusta. Osa hakijoista pilotoi rajatun tai laajan palveluvalikoiman sote-keskusta ja osa myös henkilökohtaista budjettia.Valinnanvapauslain  muutosten vuoksi valinnanvapauspilottien suunnitelmia joudutaan joiltain osin vielä muuttamaan. Tarvittavat muutokset käydään läpi hakijoiden kanssa.

Hakijat ja pilotoinnin kohteet:

  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (sote-keskus)
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Hämeenlinnan kaupunki (sote-keskus)
  • Satakuntaliitto (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea (sote-keskus)

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Haun kriteerit ja aikataulu muuttuvat. Uudet hakukriteerit ja -ohjeet julkaistaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Kumpula, STM, p. 0295 163 705
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338
lakimies Maria Porko, STM, p. 0295 163 417