FI SV EN

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan pilottihankkeissa.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Valinnanvapauslaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa niin, että valinnanvapauspilotit voidaan toteuttaa 1.7.2018 alkaen.

Pilottien toteuttamista varten valtion talousarviossa varataan yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2018 – 2021. Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta.

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä (yhtä tai useampaa):

  • sote-keskuksia
  • suunhoidon yksiköitä
  • asiakasseteliä tai
  • henkilökohtaista budjettia.

Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä.

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on oltava tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa.

Asiakkaalle pilotit alkavat näkyä vuoden 2018 lopussa

Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018. Esimerkiksi sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä.

Haku on päättynyt – kaikki maakunnat hakivat mukaan

Valinnanvapauspilottien haku päättyi 15.3.2018. Pilotointiin tuli hakemus jokaisen maakunnan alueelta. Kunnat ja kuntayhtymät edustivat haussa maakuntia ja toimivat pilottien aikana hankkeen hallinnoijina.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta huhti-toukokuun vaihteessa keväällä 2018. Pilottirahoitusta ovat voineet hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. 

Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla pienempi.

Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet hakijat ovat voineet täydentää hakemuksiaan uusien hakukriteereiden perusteella. 

Lisätietoja 

hallitusneuvos Anne Kumpula (STM), p. 0295 163 705, etunimi.sukunimi@stm.fi 
ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, etunimi.sukunimi@stm.fi