FI SV EN

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista edistetään pilottihankkeissa.

Valinnanvapauspilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa. Valinnanvapauden pilottihankkeissa voi pilotoida joko sote-keskusta, henkilökohtaista budjettia tai molempia.

Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka. Sote-keskus-pilotit on toteutettava vähintään rajatulla sote-keskus-mallilla (perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalineuvonta). Sote-keskuksissa pitää olla käytössä täysimääräinen palveluvalikoima viimeistään 1.1.2023.

Hallitus osoittaa uusiin pilotteihin valtionavustusta ja lisäksi eri ministeriöt antavat maakunnille tukea ja ohjeistusta lain toimeenpanossa. 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat yhteisellä päätöksellä hakea mukaan pilottiin. Yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottia. Pilottien tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla 50–80 prosenttia väestöstä. 70 prosenttia voidaan alittaa vain jos mukana on vähintään puolet maakunnan kunnista.

Valinnanvapauspilottien lisäksi meneillään on palvelusetelikokeiluja (tunnetaan myös nimellä valinnanvapauskokeilut), jotka ovat osa Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Valtionavustushaku ja osallistumiskriteerit

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea mukaan valinnanvapauspilotteihin ja saada niiden toteutukseen valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Haku jakautuu kahteen jaksoon:

  • ensimmäinen haku 29.5.–7.7.2017
  • toinen haku 14.8.–29.9.2017

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Tukea hakuvaiheeseen

STM ja muut valtakunnalliset toimijat tukevat pilottiin hakevia toimijoita jo hakuvaiheessa.

Perjantaina 16.6.2017 Sitra ja STM järjestävät Lentävä lähtö maakunnallisiin valinnanvapauspilotteihin -työpajan. Tilaisuus on siirretty myöhempään ajankohtaan.

 

 

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Kumpula (STM), p. 0295 163 705, etunimi.sukunimi@stm.fi (lomalla 5.6.–22.6.2017)
lakimies Maria Porko, p. 0295 163 417, etunimi.sukunimi@stm.fi (ajalla 5.6.-22.6.2017)
ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, etunimi.sukunimi@stm.fi