FI SV EN

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan pilottihankkeissa.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee maakunta- ja sote-uudistuksen lakeja keväällä 2018 ja sen on tarkoitus hyväksyä lait touko-kesäkuussa 2018.  Valinnanvapauspilotit toteutetaan tämän jälkeen laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen.

Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa. Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta.

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä:

 • sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä
 • asiakasseteliä tai
 • henkilökohtaista budjettia.

Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä.

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on oltava tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa.

Asiakkaalle pilotit alkavat näkyä vuoden 2018 lopussa

Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018. Esimerkiksi sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä.

Valtionavustushaku on käynnissä

Valinnanvapauspilottien valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan käynnissä olevaan hakuun sopiviksi mainittuun määräaikaan mennessä. Päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta lähtien.

Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla pienempi.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Valinnanvapauspilottien valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti.

Tiedoksi pilottihakijoille:

Aiemmassa haussa saapuneet hakemukset

Valinnanvapauspilottien ensimmäinen haku toteutettiin kesä-heinäkuussa 2017.

Aiemmassa haussa hakeneet ja pilotoinnin kohteet:

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (sote-keskus)
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
 • Hämeenlinnan kaupunki (sote-keskus)
 • Satakuntaliitto (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea (sote-keskus)

Lisätietoja

johtaja Pasi Pohjola (STM), p. 0295 163 585, etunimi.sukunimi@stm.fi
hallitusneuvos Anne Kumpula (STM), p. 0295 163 705, etunimi.sukunimi@stm.fi (valtionavustuksiin liittyvät kysymykset)