FI SV EN

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista edistetään pilottihankkeissa.

Valinnanvapauspilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa. Valinnanvapauden pilottihankkeissa voi pilotoida joko sote-keskusta, henkilökohtaista budjettia tai molempia.

Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka. Pilotit on toteutettava vähintään rajatulla sote-keskus-mallilla (perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalineuvonta).  Sote-keskuksissa pitää olla käytössä täysimääräinen palveluvalikoima viimeistään 1.1.2023.

Hallitus osoittaa uusiin pilotteihin valtionavustusta ja lisäksi eri ministeriöt antavat maakunnille tukea ja ohjeistusta lain toimeenpanossa. 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat yhteisellä päätöksellä hakea mukaan pilottiin. Pilottien tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä ja tavoitteena olisi koko maakunnan laajuinen kattavuus. Poikkeustapauksissa voi riittää 50 prosenttia maakunnan väestöstä.

Valinnanvapauspilottien lisäksi meneillään on palvelusetelikokeiluja (tunnetaan myös nimellä valinnanvapauskokeilut), jotka ovat osa Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Osallistumiskriteerit

Sote-uudistuksen projektiryhmä hyväksyi valinnanvapauspilottien osallistumiskriteerit 22.5.2017.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Kumpula (STM), p. 0295 163 705, etunimi.sukunimi@stm.fi (lomalla 5.6.–22.6.2017)
ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, etunimi.sukunimi@stm.fi
lakimies Maria Porko, p. 0295 163 417, etunimi.sukunimi@stm.fi