FI SV EN

Valinnanvapauspilotit

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan pilottihankkeissa.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee sote- ja maakuntauudistuksen lait keväällä 2018 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2018.  Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018–31.12.2019.

Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan uuteen hakuun sopiviksi ilman uutta hakemusta. Hakijat saavat tästä erillisen ohjeistuksen. Uuden haun kriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa.

Pilotoinnin siirtäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi mahdollistaa sen, että uutta valinnanvapausmallia voidaan kokeilla laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Myös useammalla maakunnalla on mahdollisuus ehtiä mukaan pilotteihin.

Valinnanvapauspilotteja varten on valtion talousarviossa varattu 20 miljoonaa euroa vuodelle 2017.  Ensi vuoden talousarvioon on esitetty valinnanvapauspilottien toteuttamiseen 100 miljoonan euron määrärahaa. Osa näistä määrärahoista käytetään palvelusetelikokeilujen laajentamiseen.

Valtionavustushaut

Valinnanvapauspilottien valtionavustushaku alkaa tammikuun alussa 2018 ja hakemukset tulee jättää 28.2.2018 mennessä. Aiemmin ilmoitettua aikataulua on myöhäistetty hieman.

Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan uuteen hakuun sopiviksi ilman uutta hakemusta. Hakijat saavat tästä erillisen ohjeistuksen.

Aiemmassa haussa saapuneet hakemukset

Valinnanvapauspilottien ensimmäinen haku toteutettiin kesä-heinäkuussa 2017. Valinnanvapauslain  muutosten vuoksi valinnanvapauspilottien suunnitelmia on muutettu. Tarvittavat muutokset käydään läpi hakeneiden kanssa.

Aiemmassa haussa hakeneet ja pilotoinnin kohteet:

  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (sote-keskus)
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Hämeenlinnan kaupunki (sote-keskus)
  • Satakuntaliitto (sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti)
  • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea (sote-keskus)

Työpaja valinnanvapauspiloteista ja palvelusetelikokeiluista

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra järjestivät valinnanvapauspilotteja ja palvelusetelikokeiluja käsittelevän työpajan 13.10.2017. Katso esitysmateriaalit täältä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Kumpula, STM, p. 0295 163 705, etunimi.sukunimi@stm.fi
johtaja Kari Hakari, STM, p. 0295 163 156, etunimi.sukunimi@stm.fi
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, etunimi.sukunimi@stm.fi