Työterveyshuolto sote-uudistuksessa

Maakunnille siirtyy 1.1.2020 velvollisuus järjestää työterveyshuollon ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut.

Tavoitteena on työterveyshuollon integraatio eli yhteensovittaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palveluiden kanssa. Työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa.

Väliaikaiset työterveyshuollon edustajat

Työterveyshuollon eri ammattiryhmiä ja palveluntuottajia edustavat yhdistykset ovat yhteistyössä STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa sopineet väliaikaisista työterveyshuollon edustajista maakunnissa (ks. listaus). Nämä henkilöt ovat lupautuneet edustamaan maakunnan alueella toimivia työterveyshuoltoja vuoden 2017 aikana, tai siihen asti kun viralliset alueen työterveyshuollon edustajat on valittu.

Tukea maakunnalliseen järjestämiseen

Työterveyshuollon maakunnallista järjestämistä helpottamaan on koottu tietopaketit jokaista maakuntaa varten. Tietopaketit sisältävät olemassa olevan tilastotiedon maakunnan työikäisestä väestöstä, heidän tarpeistaan, maakunnan työnantajista, maakunnan alueella toimivista työterveyshuolloista ja heidän asiakaskunnastaan. Lisäksi tietopaketeissa on päätöksenteon kannalta keskeinen lainsäädäntö sekä työterveyshuollon järjestämisen ja tuottamisen eri vaihtoehdot seurauksineen. Tietopaketit löydät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Lisätietoa

lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM, p. 0295 163325