Työterveyshuolto sote-uudistuksessa

Maakunnille siirtyy vuoden 1.1.2019 velvollisuus järjestää työterveyshuollon ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. Tavoitteena on työterveyshuollon integraatio perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palvelukokonaisuudessa. Sote-uudistuksessa työterveyshuollolla on erityinen rooli ja asiantuntemus työkyvyn arvioinnissa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa.

Väliaikaiset työterveyshuollon edustajat

Työterveyshuollon eri ammattiryhmiä ja palveluntuottajia edustavat yhdistykset ovat yhteistyössä STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa sopineet väliaikaisista työterveyshuollon edustajista maakunnissa (ks. listaus). Nämä henkilöt ovat lupautuneet edustamaan maakunnan alueella toimivia työterveyshuoltoja vuoden 2017 aikana, tai siihen asti kun viralliset alueen työterveyshuollon edustajat on valittu.

Tukea maakunnalliseen järjestämiseen

Työterveyshuoltoa käsitellään Sinikka Salon ja Pauli Harjun maakuntakierroksella keväällä 2017.

Työterveyshuollon maakunnallisen järjestämisen helpottamiseksi on tekeillä maakuntapohjainen tietopaketti, joka kokoaa olemassa olevan tilastotiedon maakunnan työikäisestä väestöstä, heidän tarpeistaan, maakunnan työnantajista, maakunnan alueella toimivista työterveyshuolloista ja heidän asiakaskunnastaan. Lisäksi tietopakettiin kootaan päätöksenteon kannalta keskeinen lainsäädäntö sekä työterveyshuollon järjestämisen ja tuottamisen eri vaihtoehdot seurauksineen. Kierroksen materiaalit löydät ttl.fi:stä.

Tietopaketti on saatavissa myös tällä sivulla maaliskuun alussa 2017. Lisätietoja antaa Työterveyslaitoksen ylilääkäri Kimmo Tarvainen (kimmo.tarvainen@ttl.fi).

Lisätietoa