FI SV

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke

Uuden poikkihallinnollisesti ja monialaisesti toimivan viraston perustamista valmistellaan 15.2.2017 käynnistyneessä toimeenpanohankkeessa yhteistyössä ministeriöiden, aluehallintovirastojen, Valviran, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen kanssa. Hankkeessa

  • Turvataan viraston tehtävien häiriötön siirtyminen
  • Luodaan toiminta-ajatuksen mukainen poikkihallinnollinen ja monialainen virasto
  • Toteutetaan muutos vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ja noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen asettamispäätös
Valtion lupa- ja valvontaviraston esittelydiat
Valtion lupa- ja valvontaviraston yleisesite
 

Lisätietoja

Hankepäällikkö Jaska Siikavirta, puh. 050 911 6949
Hankekoordinaattori Laura Keski-Hakuni, puh. 050 564 1379
etunimi.sukunimi (at) vm.fi