Väliaikainen valmistelutoimielin 1.7.2017 - 28.2.2018

Väliaikainen valmistelutoimielin 1.7.2017 - 28.2.2018Valmisteluvaihe pohjautuu lakiin maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta. Tällä nk. voimaanpanolailla säädetään maakuntalain ja järjestämislain voimaanpanosta ja voimaanpanon edellyttämistä toimenpiteistä.  Väliaikaisen valmistelutoimielimen keskeisenä tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018. Väliaikainen toimielin jatkaa edellisen vaiheen valmistelua ja tämän vaiheen tehtäviä voi hyvin aloittaa jo edellisessä vaiheessa.