Tukea talousvalmisteluun

Ohjeistus ja valtakunnallinen muutostuki

Voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen annetaan seuraavat:

  1. VM:n asetus voimaanpanolain 19 §:n tarkoittamasta kuntayhtymän selvityksestä maakunnalle

  2. VM:n asetus voimaanpanolain 23 §:n tarkoittamasta kunnan selvityksestä maakunnalle

  3. Maakuntalain 104 §:n tarkoittama VN:n asetus maakunnan tilinpäätöksestä ja talousarviosta

JHS suositus kuntien talousarvioista (samaa rakennetta voidaan käyttää mallina maakunnissa, maakuntia koskeva suositus valmistuu myöhemmin)

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs199

Huhtikuun 2017 kuntavaalien yhteydessä järjestetään uusille kunnanvaltuustoille tietopaketti kuntalain muutoksista ja uusien valtuustojen toiminnan aloittamisesta. Samassa yhteydessä on myös tiedot talouden tasapainottamisen säännöksistä ja kriisikuntamenettelyä koskevista talousindikaattoreista. Kuntien taloushallintoa kannustetaan varautumaan tehtäväjaon muutoksiin hyvissä ajoin ja varmistamaan riittävä osaaminen muutoksessa ja sen jälkeisessä toiminnassa (Maaliskuu 2017).

Talouskysymyksissä kuntayhtymien ja peruskuntien taloushallinnot voivat tehdä yhteistyötä muutoksen valmistelussa. Järjestelmien yhdistämisessä käytännön toimintamalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntaliitoskuntien kokemuksista, miten taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja atk-toimintoja on näissä tapauksissa yhdistelty.

Yhteistyön kehittämistä varten tarvitaan valtakunnallinen tietopaketti, jossa on tiedot rakenteiden muutoksista (JHS-suositukset ja ohjeet), tietotekniikan hyödyntämisestä ja soveltamisesta, sekä talouden kokonaisuuden seurannasta (tilastojen ja mittarien käyttäminen, kuntatalousohjelma, kuntatieto-ohjelma). (Kesäkuu 2017)