Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta


Tiekartta vaiheistaa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja määrittelee konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet aikatauluineen. Tiekartan tarkoituksena on edesauttaa maakuntien valmistelijoiden työtä tarjoamalla reaaliaikaista tietoa valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja muutostuen tarjoamista mahdollisuuksista. Alla esitettyyn aikajanaan on koottu keskeisimmät uudistuksen toimeenpanon aikataulut toimenpiteineen. Yksityiskohtaisemmin uudistuksen eri vaiheita, maakuntien valmistelutehtäviä ja kansallisesti eri sidosryhmien toimesta tarjottavaa muutostukea esitellään tiekartan teemakohtaisissa teksteissä, jotka kattavat uudistuksen kaikki vaiheet 1.1.2019 asti.

Kuvan saa näkymään suurempana klikkaamalla sitä.