FI SV

Palvelukeskukset

Sote- ja maakuntauudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Muiden tukipalveluiden tehostamiseksi maakunnat voivat myös perustaa kuntien tai muiden julkisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa yhteisiä palvelukeskuksia. Palvelukeskukset voivat tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä ulkoisilta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisista hankinnoista olevan lainsäädännön puitteissa.Palvelukeskusten perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa toimintaa tukevat tilat, toimivan palveluverkon ja hyvän tilojen käyttöasteen. Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation.

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT-palvelukeskus)

Maakuntien ICT- palvelukeskuksen perustamisprojekti, valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille ja saate

Kansallinen ICT-palvelukeskus tuottaa tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita maakunnille ja valtion viranomaisille. Palvelukeskus tuottaa palveluita omilla resursseillaan tai hankkii palveluita ulkoisilta toimittajilta.  Uusien sähköisten palveluiden suunnittelu ja toteutus edellyttää määrätietoista tietohallinnon ohjausta sekä maakuntien ja valtion välistä yhteistyötä toiminnan kehittämisessä. ICT-palveluiden tuottamisessa ja digitalisaation toimeenpanossa otetaan erityisesti huomioon siirtymäkauden suunnittelu: toiminnan jatkuvuus varmistetaan, mutta samalla kehitetään uusia palveluja.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tuottaa maakunnille yhtenäiset taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut. Palvelukeskus hakee toiminnallista tehokkuutta henkilöstön vahvalla asiantuntemuksella. Palvelukeskus toimii alueellisesti useammassa toimipisteessä hyödyntäen alueellisia palvelutuottajia. Palvelukeskus toimii myös maakuntien yhteisenä palvelukonseptien kehittäjänä sekä järjestelmäympäristön ylläpitäjänä yhdessä muiden palvelukeskusten kanssa.

Palvelukeskukset tuottavat  tukipalveluita maakunnille ja muille maakuntien hankintayksiköille. Palvelukeskukset voivat tietyin ehdoin (julkinen palveluvelvoite, liikevaihtoon suhteutettu ulosmyyntiraja) tuottaa palveluita maakuntien markkinoilla toimiville tuotantoyhtiöille tai valinnanvapauden piirissä oleville yksityisen sektorin toimijoille.

Palvelukeskukset voivat tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä ulkoisilta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisista hankinnoista olevan lainsäädännön puitteissa.

Palvelukeskukset olisivat maakuntien yhteisesti omistamia osakeyhtiöitä, jossa valtio voi olla osakkaana. Yhtiöt on tarkoitus perustaa valmisteluvaiheessa valtion toimijoiden johdolla.

Yhteystiedot:

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju, VM, puh. 02955 30549, pauli.harju@vm.fi
Tilapalvelut: Johtaja Olavi Hiekka, puh. 0205 811 400, olavi.hiekka@senaatti.fi 
ICT: Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, puh. 0295 020 100, heikki.heikkila@ely-keskus.fi
Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut: Johtaja Mikko Salmenoja, mikko.salmenoja@ely-keskus.fi