FI SV

Palvelukeskukset

Sote- ja maakuntauudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Muiden tukipalveluiden tehostamiseksi maakunnat voivat myös perustaa kuntien tai muiden julkisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa yhteisiä palvelukeskuksia. Palvelukeskukset voivat tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä ulkoisilta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisista hankinnoista olevan lainsäädännön puitteissa.Palvelukeskusten perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa toimintaa tukevat tilat, toimivan palveluverkon ja hyvän tilojen käyttöasteen. Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation.

ICT-palvelukeskusyhtiöt

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy perustettiin 3.7.2017. ICT-palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja tarjota maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutokseen liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot. 

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 perustaa SoteDigi Oy:n. Se kehittää uusia kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutosta ja palvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista. SoteDigi-yhtiön palveluilla luodaan edellytyksiä näiden muutosten aikaansaamiseksi.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tuottaa maakunnille yhtenäiset taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut. Palvelukeskus hakee toiminnallista tehokkuutta henkilöstön vahvalla asiantuntemuksella. Palvelukeskus toimii alueellisesti useammassa toimipisteessä hyödyntäen alueellisia palvelutuottajia. Palvelukeskus toimii myös maakuntien yhteisenä palvelukonseptien kehittäjänä sekä järjestelmäympäristön ylläpitäjänä yhdessä muiden palvelukeskusten kanssa.

Palvelukeskukset tuottavat  tukipalveluita maakunnille ja muille maakuntien hankintayksiköille. Palvelukeskukset voivat tietyin ehdoin (julkinen palveluvelvoite, liikevaihtoon suhteutettu ulosmyyntiraja) tuottaa palveluita maakuntien markkinoilla toimiville tuotantoyhtiöille tai valinnanvapauden piirissä oleville yksityisen sektorin toimijoille.

Palvelukeskukset voivat tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä ulkoisilta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisista hankinnoista olevan lainsäädännön puitteissa.

Palvelukeskukset olisivat maakuntien yhteisesti omistamia osakeyhtiöitä, jossa valtio voi olla osakkaana. Yhtiöt on tarkoitus perustaa valmisteluvaiheessa valtion toimijoiden johdolla.

Yhteystiedot:

Tilapalvelut: Johtaja Olavi Hiekka, puh. 0205 811 400, olavi.hiekka@senaatti.fi 
ICT: Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, puh. 0295 020 100, heikki.heikkila@ely-keskus.fi
Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut: Johtaja Mikko Salmenoja, mikko.salmenoja@ely-keskus.fi