Tukea omaisuus- ja toimitilavalmisteluun

 • Kuntayhtymän selvitykseen valmistautuminen

  Selvityksen muodosta ja sisällöstä annetaan valtiovarainministeriön asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.

 • Valtion takaukseen liittyvään käsittelyyn valmistautuminen

  Selvityksen muodosta ja sisällöstä annetaan valtiovarainministeriön asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.

 • Siirtymäkauden vuokrasopimus kunnan kanssa

  Siirtymäkauden vuokrasta ja vuokran määräytymisestä annetaan valtioneuvoston asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.

 • Maakunnalle siirtyvä irtaimisto

  Kunnan selvityksen muodosta ja sisällöstä annetaan valtiovarainministeriön asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.

 • Kunnasta siirtyvät osakeomistukset

  Kunnan selvityksen muodosta ja sisällöstä annetaan valtiovarainministeriön asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.

 • Kunnasta siirtyvät sopimukset

  Kunnan selvityksen muodosta ja sisällöstä annetaan valtiovarainministeriön asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.

 • Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen ns. vapaaehtoiset kuntayhtymät (ns. Paras kuntayhtymät)

  Kunnan selvityksen muodosta ja sisällöstä annetaan valtiovarainministeriön asetus sen jälkeen, kun voimaanpanolaki on vahvistettu.