Vaaleilla valittu maakuntavaltuuston toiminta 1.3.2018-31.12.2018

MaakuntavaltuustoEnsimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen tehtävänä on vuoden 2018 aikana valmistella ja ratkaista palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2019 liittyvät kysymykset. Väliaikainen toimielin jatkaa edellisen vaiheen valmistelua ja tämän vaiheen tehtäviä voi hyvin aloittaa jo edellisessä vaiheessa.