Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019

Järjestämisvastuu maakunnan tehtäväalaan kuuluvista palveluista siirtyy maakunnille 1.1.2019. Kyseisestä ajankohdasta lukien kunnilla, kuntayhtymillä ja muilla organisaatioilla ei ole enää järjestämisvastuuta eikä siten myöskään rahoitusvastuuta näistä palveluista.

Maakuntien ohjaus käynnistyy vuosittain järjestettävän valtion ja maakuntien neuvottelun sekä jatkuvaluonteisesti toimivan maakuntien neuvottelukunnan kautta.