Kasvupalvelut

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Kasvupalvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Kasvupalveluiden palvelumuotoilun loppuraportti

Kasvupalvelut-kuva word-muodossa