FI SV

Vimana Oy

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy perustettiin 3.7.2017. Vimanan tehtävänä on tuottaa ja tarjota maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutokseen liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot.

Vimanan palvelutarjonnan mahdollistavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä maakuntien kanssa syksyn 2017 aikana kuudella osa-alueella:

  • Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö

  • Yhteinen käyttäjähallinta

  • Yleisen asianhallinnan järjestelmän valmistelu ja toteutus 

  • Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus (HETLI)

  • Tietoliikenteen runkoverkkojärjestelyt

  • Perustietotekniikan konsolidaation tuki ja siihen liittyvät kilpailutukset

Suunnittelua ja yhteistyötä maakuntien kanssa tarvitaan, jotta voidaan luoda yhteinen ymmärrys palveluiden ja tietojärjestelmien tavoitetilasta sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Yhteistyötä tarvitaan myös Vimana Oy:n ja maakuntien välisen työnjaon tarkentamiseksi sekä ICT-muutosten rahoitustarpeiden ja kansallisen muutostuen suunnittelun tueksi.

Vimana Oy:n toimintojen ja palvelujen ylösrakentamista jatketaan yhdessä hallituksen, maakuntien asiantuntijoiden sekä muun asiantuntijaverkoston ja maakuntien asiakasneuvottelukunnan kanssa. Palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteesta on ehdotettu säädettäväksi maakuntalaissa ja niistä tullaan lisäksi tarkemmin säätämään valtioneuvoston asetuksella.

Valtio omistaa aluksi yhtiön koko osakekannan. Myöhemmin omistus siirretään maakunnille, valtion jäädessä vähemmistöosakkaaksi 10 prosentin osuudella. Yhtiön omistajaohjaajana toimii alkuvaiheessa työ- ja elinkeinoministeriö.

ICT-palvelukeskuksen hallituksen jäseniä ovat Anna-Mari Ahonen, Pertti Mäkelä, Juhani Heikka, Tiina Pesonen ja Harri Eskola. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mirjami Laitinen.

 

Uutisia ja tiedotteita:

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanan asiakasneuvottelukunta koolla ensimmäistä kertaa 6.11.2017

Tiimityöympäristöt maakuntien valmistelutyöryhmien käyttöön 18.10.2017

ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n palvelutarjonnan suunnittelu käynnistyy 14.9.2017

Vimana Oy:n hallitus käsitteli 31.8. kokouksessaan maakuntien valtakunnalliset ja yhteiset ICT-hankeaihiot 4.9.2017

Digimuutoksen valmistelu etenee 30.8.2017

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen, mirjami.laitinen(at)vm.fi

 

SoteDigi Oy

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 perustaa SoteDigi Oy:n. Se kehittää uusia kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutosta ja palvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista. SoteDigi-yhtiön palveluilla luodaan edellytyksiä näiden muutosten aikaansaamiseksi.

Yhtiön toiminnan painopisteenä on asiakkaiden tarpeista ja kansallisesta ohjauksesta lähtevien sote-toimialan kehittämishankkeiden ja hankintojen toteuttaminen sekä kehitystyön tuloksena syntyneiden digitaalisten sote-palvelujen järjestäminen asiakkaille. SoteDigi-yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä tulevien maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhtiön toimintaa tukemaan asetetaan asiakasneuvottelukunta.

Yhtiön palvelukokonaisuudet ovat:

  • Integraatiopalvelut, esimerkiksi tietoa eri lähteistä keräävä, rakenteistava ja visualisoiva integraatioalusta sekä terveydenhuollon yhteentoimivuusstandardien toimeenpanon tukipalvelut kuten testauspalvelut.
  • Asiakkuuden hallinnan palvelut, sisältäen asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisen sekä kansalaisen ja ammattilaisen digitaaliset palvelut.
  • Tiedolla johtamisen digipalvelut, kuten järjestäjän suorittamaa sote-tuottajien ja tuottajarakenteen ohjausta ja seurantaa tukevat digipalvelut sekä tietoanalytiikan digipalvelut.

Yhtiön ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa palvelut maakuntien yhteisen integraatioalustan toteutukseen ja sote-tiedon integraation varmistamiseen. Yhtiön toteutettavaksi on suunniteltu myös UNA-hankkeen pohjalta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta siten, että toteutus alkaa UNA-hankkeen pohjalta ns. UNA:n ytimen ja yhteisen asiakkuudenhallinnan toteuttamisella. Lisäksi yhtiön tehtäviksi on suunniteltu Virtuaalisairaala-hankkeen ja Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeen toteutusten loppuun saattaminen sekä tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen.

Sotedigi Oy:n hallituksen jäseniä ovat Tapio Niskanen ja Siv Schalin. Hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Leskinen.

 

Uutisia ja tiedotteita:

Toimitusjohtaja haussa Sotedigi Oy:hyn 31.10.2017

SoteDigi Oy:lle nimitetty hallitus 4.10.2017

SoteDigi-yhtiön toiminnan käynnistyminen edistyy 8.9.2017

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tomi Hytönen, tomi.hytonen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Johtaja Minna Saario, minna.saario(at)stm.fi