FI SV

Vimana Oy

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy perustettiin 3.7.2017. Vimanan tehtävänä on tuottaa ja tarjota maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutokseen liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot.

Vimanan palvelutarjonnan mahdollistavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä maakuntien kanssa  viidellä osa-alueella:

  • Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö

  • Yhteinen käyttäjähallinta

  • Yleisen asianhallinnan järjestelmän valmistelu ja toteutus 

  • Tietoliikenteen runkoverkkojärjestelyt

  • Perustietotekniikan konsolidaation tuki ja siihen liittyvät kilpailutukset

Suunnittelua ja yhteistyötä maakuntien kanssa tarvitaan, jotta voidaan luoda yhteinen ymmärrys palveluiden ja tietojärjestelmien tavoitetilasta sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Yhteistyötä tarvitaan myös Vimana Oy:n ja maakuntien välisen työnjaon tarkentamiseksi sekä ICT-muutosten rahoitustarpeiden ja kansallisen muutostuen suunnittelun tueksi.

Vimana Oy:n toimintojen ja palvelujen ylösrakentamista jatketaan yhdessä hallituksen, maakuntien asiantuntijoiden sekä muun asiantuntijaverkoston ja maakuntien asiakasneuvottelukunnan kanssa. Palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteesta on ehdotettu säädettäväksi maakuntalaissa ja niistä tullaan lisäksi tarkemmin säätämään valtioneuvoston asetuksella.

Valtio omistaa aluksi yhtiön koko osakekannan. Myöhemmin omistus siirretään maakunnille, valtion jäädessä vähemmistöosakkaaksi 10 prosentin osuudella. Yhtiön omistajaohjaajana toimii vuoden 2018 alusta lähtien valtiovarainministeriö.

Vimana Oy:n toimistusjohtaja toimii Kalle Toivonen, joka aloitti tehtävässä 10.1.2018. Hallituksen jäseniä ovat Anna-Mari Ahonen, Pertti Mäkelä, Juhani Heikka, Tiina Pesonen ja Harri Eskola. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mirjami Laitinen.

 

Uutisia ja tiedotteita:

Tilanne, suunnitelmat ja eteneminen Kalle Toivosen esitys 23.1.2018

Useita ICT-osaajia haussa Vimanaan 31.1.2018

Palvelukeskukset maakunta- ja sote-uudistuksessa - tutustu tilaisuuden materiaaleihin 25.1.2018

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n toimitusjohtajaksi Kalle Toivonen 11.1.2018

Vimana Oy:n palveluiden esisuunnitteluaihiot valmistuneet viidessä kokonaisuudessa 18.1.2017

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanan asiakasneuvottelukunta koolla ensimmäistä kertaa 6.11.2017

 

Lisätietoja:

Toimistusjohtaja Kalle Toivonen, kalle.toivonen(at)vimana.fi

www.vimana.fi

 

SoteDigi Oy

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 perustaa SoteDigi Oy:n. Se kehittää uusia kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutosta ja palvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista. SoteDigi-yhtiön palveluilla luodaan edellytyksiä näiden muutosten aikaansaamiseksi.

Yhtiön toiminnan painopisteenä on asiakkaiden tarpeista ja kansallisesta ohjauksesta lähtevien sote-toimialan kehittämishankkeiden ja hankintojen toteuttaminen sekä kehitystyön tuloksena syntyneiden digitaalisten sote-palvelujen järjestäminen asiakkaille. SoteDigi-yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä tulevien maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhtiön toimintaa tukemaan asetetaan asiakasneuvottelukunta.

Yhtiön palvelukokonaisuudet ovat:

  • Integraatiopalvelut, esimerkiksi tietoa eri lähteistä keräävä, rakenteistava ja visualisoiva integraatioalusta sekä terveydenhuollon yhteentoimivuusstandardien toimeenpanon tukipalvelut kuten testauspalvelut.
  • Asiakkuuden hallinnan palvelut, sisältäen asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisen sekä kansalaisen ja ammattilaisen digitaaliset palvelut.
  • Tiedolla johtamisen digipalvelut, kuten järjestäjän suorittamaa sote-tuottajien ja tuottajarakenteen ohjausta ja seurantaa tukevat digipalvelut sekä tietoanalytiikan digipalvelut.

Yhtiön ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa palvelut maakuntien yhteisen integraatioalustan toteutukseen ja sote-tiedon integraation varmistamiseen. Yhtiön toteutettavaksi on suunniteltu myös UNA-hankkeen pohjalta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta siten, että toteutus alkaa UNA-hankkeen pohjalta ns. UNA:n ytimen ja yhteisen asiakkuudenhallinnan toteuttamisella. Lisäksi yhtiön tehtäviksi on suunniteltu Virtuaalisairaala-hankkeen ja Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeen toteutusten loppuun saattaminen sekä tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen.

Sotedigi Oy:n hallituksen jäseniä ovat Tapio Niskanen ja Siv Schalin. Hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Leskinen.

 

Uutisia ja tiedotteita:

SoteDigi Oy Tuija Kuusiston esitys 22.1.2018

Palvelukeskukset maakunta- ja sote-uudistuksessa - tutustu tilaisuuden materiaaleihin 25.1.2018

Toimitusjohtaja haussa Sotedigi Oy:hyn 31.10.2017

SoteDigi Oy:lle nimitetty hallitus 4.10.2017

SoteDigi-yhtiön toiminnan käynnistyminen edistyy 8.9.2017

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tomi Hytönen, tomi.hytonen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Johtaja Minna Saario, minna.saario(at)stm.fi