Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta

Tiekartta vaiheistaa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja määrittelee konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on edesauttaa maakuntien valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja muutostuen tarjoamista mahdollisuuksista. Yksityiskohtaisemmin uudistuksen eri vaiheita, maakuntien valmistelutehtäviä ja kansallisesti eri sidosryhmien toimesta tarjottavaa muutostukea esitellään tiekartan teemakohtaisissa teksteissä.

Tiekartan sisältö

Voit navigoida tiekartan sivuilla verkkosivuston rakenteen kautta. Tiekartan tämänhetkiset sisällöt on listattu alla.

Maakunnan organisoituminen

Maakunnan palvelut

Palvelut maakunnille

Demokratia ja osallisuus

Talous

Omaisuus ja sopimukset

Henkilöstö


Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sonja Manssila, 0295 530 534, sonja.manssila(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Pasi Pohjola, 0295 163 585, pasi.pohjola(at)stm.fi