Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta


Tiekartta vaiheistaa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä  ja määrittelee konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet aikatauluineen. Tiekartassa on kuvattu aihepiireittäin sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä ja sen kansallista tukea esivalmisteluvaiheesta vuoden 2019 alkuun saakka. Maakunnista kootaan tiekarttaan valmistelun edetessä hyviä esimerkkejä, joita voi soveltaa muiden maakuntien valmistelussa. 

Tiekartta on tarkoitettu erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoille maakunnissa.

Tiekartta on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, jota täydennetään uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön valmistelun edetessä. Kansallista tukea koskevia osioita täydennetään myös alueilta saatavan palautteen ja toiveiden pohjalta.
Palautetta tiekartasta, hyviä käytäntöjä maakunnista ja muita täydennysehdotuksia tiekarttaan voi lähettää Sonja Manssilalle ja Pasi Pohjolalle (sonja.manssila(at)vm.fi; pasi.pohjola(at)stm.fi)

 

Esivalmistelu Väliaikainen valmistelutoimielin
Maakuntavaltuusto Maakunnat

 

Lisätietoja

Sinikka Salo, muutosjohtaja 
STM, Erilliset yksiköt, Kansliapäällikön alaiset 0295163723  


Pauli Harju, muutosjohtaja 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Johto ja esikunta 0295530549  


Antto Korhonen, ylitarkastaja 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Rakenne- ja ohjausyksikkö 0295530547  


Pasi Pohjola, erityisasiantuntija 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Terveyspalveluryhmä 0295163585  


Sonja Manssila, projektipäällikkö 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Kuntakehitysyksikkö 0295530534