Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta

Tiekartta on tarkoitettu erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoille maakunnissa. Tiekartassa on kuvattu vaiheittain sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä ja sen kansallista tukea vuoden 2019 alkuun saakka. Kunkin vaiheen osalta on jäsennetty sitä, mitä eri vaiheissa tulisi alueilla ottaa huomioon ja mitä toimenpiteitä eri vaiheissa tulisi alueilla tehdä. Lisäksi on alustavasti hahmoteltu jo sitä, mihin toimenpiteisiin kohdistuu tai tulee myöhemmin kohdistumaan erityistä kansallista tukea. Esivalmisteluvaiheiden jälkeisistä vaiheista julkaistaan vain vaiheen yleiskuvaus.  Tiekartta ei sisällä yksityiskohtaisia ohjeita tai lomakepohjia. Sen sijaan eri maakunnista kootaan  tiekarttaan valmistelun edetessä hyviä esimerkkejä, joita voi soveltaa muiden maakuntien valmistelussa. 

Tiekartta on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, jota täydennetään uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön valmistelun edetessä. Kansallista tukea koskevia osioita täydennetään myös alueilta saatavan palautteen ja toiveiden pohjalta.
Palautetta tiekartasta, hyviä käytäntöjä maakunnista ja muita täydennysehdotuksia tiekarttaan voi lähettää Antto Korhoselle ja Pasi Pohjolalle (antto.korhonen(at)vm.fi; pasi.pohjola(at)stm.fi)

 

Esivalmistelu Väliaikainen valmistelutoimielin
Maakuntavaltuusto Maakunnat

 

Lisätietoja

Sinikka Salo, muutosjohtaja 
STM, Erilliset yksiköt, Kansliapäällikön alaiset 0295163723  


Pauli Harju, muutosjohtaja 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Johto ja esikunta 0295530549  


Antto Korhonen, ylitarkastaja 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Rakenne- ja ohjausyksikkö 0295530547  


Pasi Pohjola, erityisasiantuntija 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Terveyspalveluryhmä 0295163585