Tiekartta - tukea uudistuksen valmisteluun

Tiekartta vaiheistaa maakunta- ja soteuudistuksen etenemistä. Tiekarttaan sisällytetään konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Sen tarkoituksena on edesauttaa maakuntien valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja muutostuen tarjoamista mahdollisuuksista.

Keskeisimmät maakuntien valmistelussa huomioitavat asiakokonaisuudet ja niiden vaiheistus käyvät ilmi oheisesta maakuntauudistuksen toimeenpanon aikajanasta:

Yksityiskohtaisemmin uudistuksen eri vaiheita, maakuntien valmistelutehtäviä ja kansallisesti eri sidosryhmien toimesta tarjottavaa muutostukea esitellään tiekartan teemakohtaisissa teksteissä.

Tiekartan sisältö

Voit navigoida tiekartan sivuilla verkkosivuston rakenteen kautta. Tiekartan tämänhetkiset sisällöt on listattu alla.

Maakunnan hallinto

Demokratia ja osallisuus

Talous

Omaisuus ja sopimukset

Henkilöstö

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tietohallinto ja ICT

Palvelukeskukset

Valtion lupa- ja valvontavirasto

Maakunnan palvelut

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Suvi Savolainen, VM, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Sonja Manssila, VM, 0295 530 534, sonja.manssila(at)vm.fi
Johtaja Pasi Pohjola, STM, 0295 163 585, pasi.pohjola(at)stm.fi