Tapahtumat – yksittäinen

Sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakennemuutokset: kuulemistilaisuus, Oulu

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: pe 12.2. klo 9.00– 15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää viisi alueellista kuulemistilai-suutta osana avoimen lainvalmistelun prosessia.

Reformiministeriryhmä linjasi torstaina 4.2.2016 hallitusohjelman ja hallituksen marraskuussa tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan, esimerkiksi vaativin erikoisalapäivystys koottaisiin 12 sairaalaan. Lähipalvelut turvattaisiin ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri tavoin. Uudistukseen liittyy sosiaalipäivystyksen rakenteellinen uudistaminen osana yhteispäivystyspalveluja.

Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin asiakaslähtöisiä tarpeita, joita tulisi ottaa huomioon valmistelussa. Tilaisuuteen on lähtenyt ministeriöstä kutsut suoraan kuultaviin organisaatioihin.

Myöhemmin maaliskuussa 2016 pyydetään säädösluonnoksista viralliset lausunnot.

Aika ja paikka: 12.2.2016 klo 9.00 - 15.00, Lapland Hotel Oulu

Tilaisuuden ohjelma:

9.00    Kahvi

9.30-11.30    Säädöskokonaisuuden esittely ja keskustelua

11.30    Lounas, omakustanteinen

12.30    Jakautuminen kuulemisiin. Kuultavat teemat ovat:
    - muutokset terveydenhuoltolakiin
    - muutokset päivystysasetukseen, myös ensihoidon
    toteuttamisesta voi antaa kommentteja
    - sosiaalipäivystyksen keskittäminen
    - muutokset keskittämisasetukseen

15.00    Tilaisuuden päätös

Lisätietoja

Taina Mäntyranta, taina.mantyranta@stm.fi
Kuulemistilaisuuden taustamateriaalia löytyy osoitteesta http://alueuudistus.fi/erikoissairaanhoito-ja-paivystys

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Valtionhallinto

Avainsanat

Tapahtumiin rekisteröityminen