Aktuellt

Lagutkastet bereds vidare utifrån remissresponsen 

Förslaget till grundande av statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och utkastet till en lag om statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ingår i utkastet till en regeringsproposition om lagstiftning som gäller verkställandet av landskapsreformen samt omorganiseringen av statens tillstånds-, statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

Propositionsutkastet var på remiss 24.4 - 19.6.2017. Utlåtanden begärdes av sammanlagt 707 parter och 253 utlåtanden lämnades in. Grundandet av statens tillstånds- och tillsynsmyndighet fick omfattande understöd. Det nya ämbetsverkets riksomfattande behörighet, att det är närvarande i regionerna, att statens tillstånds-, och tillsynsuppgifter koncentreras och den föreslagna verksamhetsidén ansågs vara viktiga. Lagutkastet bereds vidare på basis av remissresponsen.

Propositionsutkastet som varit på remiss
Sammandrag och pressmeddelanden (på finska)

Kundaspekten togs upp vid samarbetsgruppsmötet

Verkställighetsprojektet som bereder Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ordnade den 12 oktober 2017 en samarbetsgruppssammankomst där man diskuterade reformerna som följer av grundandet av Luova samt framskridningen med beredningen. Sammankomsten erbjöd ett utmärkt tillfälle att integrera klientaspekten i beredningen av Luova. Flera motsvarande tillfällen kommer att ordnas under projektets gång.

Material (på finska)

Programmet
Luova ur klientperspektiv, regeringsråd Tarja Hyvönen
Presentation av verkställighetsprojektet, projektchef Jaska Siikavirta
Pressmeddelande om tillställningen

 

Ytterligare information

Jaska Siikavirta, tel. 050 911 6949
Projektkoordinator Laura Keski-Hakuni, tel. 050 564 1379
förnamn.efternamn@vm.fi