Lagförslagen om klientens valfrihet och social- och hälsovårds- och landskapslagen

På den här sidan hittas det lagutkast som regeringen offentliggjorde 21.12.2016 om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.

  • Statsrådets pressmeddelande 21.12.2016: Regeringen publicerade riktlinjer om klientens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna

Obs! Materialet blir klart på svenska stegvis och det sätts ut på denna webbsida så snart det är möjligt.