FI SV

Landskapets övriga tjänster

Till landskapen överförs uppgifter från NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och andra samkommuner samt kommunerna. 

Landskapen svarar från och med den 1 januari 2020 utöver social- och hälsovården även för följande tjänster:

  • Styrningen av områdesanvändningen och byggandet
  • Regionutvecklingen
  • Fiskerihushållningen
  • Planeringen av transportsystemen samt ordnandet av kollektivtrafiken
  • Landsbygdsutvecklingen och avbytarservicen
  • Räddningsväsendet
  • Arbets- och näringslivstjänsterna
  • Vatten- och miljövården
  • Miljö- och hälsoskyddet