FI SV EN

Tidtabell

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra landskaps- och vårdreformen så att reformen träder i kraft den 1 januari 2020. Landskapsval förrättas i oktober 2018.

De lagförslag som är under behandling i riksdagen kommer att ändras i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande (29.6.2017). När det gäller valfrihetslagen lämnar regeringen en ny regeringsproposition i början av 2018. Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen är redan under behandling i riksdagen, och i dem gör riksdagens utskott genom ministeriernas invändningsförfarande de ändringar som grundlagsutskottet förutsätter. Till övriga delar är de lagförslag som hänför sig till landskaps- och vårdreformen inte öppna. I enlighet med grundlagsutskottets önskemål behandlas landskapslagen, lagen om ordnandet av social- och hälsovården och valfrihetslagen samtidigt i riksdagen.

Grundlagsutskottet ser i princip inte social- och hälsovårdsreformens grundpelare i fråga om landskapens organiseringsansvar, finansieringen eller valfriheten som problematiska. Inte heller metoderna för att förverkliga valfriheten, dvs. social- och hälsocentralerna, mun- och tandvårdsenheterna, kundsedeln och den personliga budgeten, ses som problematiska. Grundlagsutskottet föreslår dock flera motiverade ändringar som gäller dessa. Genomförandet av de försök och pilotprojekt som gäller valfrihet fortsätter.

Det nya förslaget till valfrihetslag bereds helt och hållet som tjänsteuppdrag i enlighet med den bifogade tidsplanen. Tjänstemännen utarbetar ett övergripande förslag till valfrihetslag och ministerarbetsgruppen för reformer behandlar förslaget som en enda helhet. 

Tidsplanen