FI SV EN

Tidtabell

Det lagpaket som innehåller landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård lämnades till riksdagen den 2 mars 2017. Den 8 mars 2018 lämnade regeringen en ny proposition med förslag till valfrihetslag till riksdagen. Landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och valfrihetslagen samt lagen om ordnande av räddningsväsendet behandlas samtidigt i riksdagen under våren 2018. Då kan lagarna träda i kraft sommaren 2018. Avsikten är att det första landskapsvalet ska förrättas i oktober 2018.

Landskaps- och vårdreformen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendet och tillväxttjänsterna överförs då till landskapen.

Tidsplanen