FI SV

Servicecenter

I samband med landskaps- och vårdreformen inrättas landsomfattande servicecenter som ägs och styrs gemensamt av landskapen och som ska sköta de stödtjänster som landskapen behöver när de ordnar och producerar sina tjänster. Målet med att inrätta servicecenter är att åstadkomma besparingar, förenhetliga verksamhetssätten och erbjuda bästa kunnande till alla landskap. På det sättet ser man till att tjänsterna håller jämn standard i alla landskap.

Servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning

Ett gemensamt fastighetsbolag som producerar lokaltjänster ska säkerställa att lokalerna stöder verksamheten, att det finns ett fungerande servicenätverk och att lokalerna har en god användningsgrad. Lokaltjänsterna har kompetens för planering, finansiering och investeringar i fråga om specialfastigheter. Lokalerna stöder verksamheten och beaktar framtida behov, såsom ny vårdteknologi och digitalisering.

Ytterligare information:

Landskapens lokalcentral Ab
Lokaltjänster: Olavi Hiekka, direktör, tfn 0205 811 400, olavi.hiekka@senaatti.fi

IKT-servicecenter

Ett nationellt IKT-servicecenter ska producera informationsförvaltnings-, informationssystem- och IT-tjänster åt landskapen och statliga myndigheter. Servicecentret kan använda egna resurser för att producera tjänsterna eller köpa tjänsterna av externa producenter.  Att planera och införa nya elektroniska tjänster kräver en målmedveten styrning av informationsförvaltningen samt samarbete mellan landskapen och staten när verksamheten utvecklas. Vid produktionen av IKT-tjänsterna och genomförandet av digitaliseringen tas särskild hänsyn till planeringen av övergångsperioden: det ska säkerställas att verksamheten fortgår utan avbrott, samtidigt som nya tjänster utvecklas.

Ytterligare information: 

Heikki Heikkilä, informationsförvaltningsdirektör, tfn 0295 020 100, heikki.heikkila@ely-keskus.fi

Servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Ett landsomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning ska för landskapen producera enhetliga tjänster inom ekonomiförvaltning, betalningsrörelse och bokföring samt personalförvaltning och löneadministration. Servicecentret strävar efter effektiv verksamhet med hjälp av personal med stark expertis. Servicecentret har flera regionala verksamhetsställen och använder sig av regionala tjänsteleverantörer. Servicecentret utvecklar också gemensamma servicekoncept för landskapen samt förvaltar systemmiljön tillsammans med de andra servicecentren.

Ytterligare information:

Ekonomi- och personalförvaltningstjänster: Mikko Salmenoja, direktör, mikko.salmenoja@ely-keskus.fi