Regionala kontaktuppgifter
 

Södra Österbotten

 • Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus (ep2019.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Heli Seppelvirta, förändringsledare
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Harri Jokiranta, projektchef
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Miska Kaihlamäki, sakkunnigassistent
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Hanne Rantala, informatör

Södra Savolax

 • Etelä-Savon sote- ja maakuntauudistus (es2019.fi) 
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen (förändringsledarn): Maija Korhonen, projektchef och Pentti Mäkinen, landskapsdirektör
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Risto Jokelainen, direktör för samkommunen
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Jouni Vauhkonen, informatör
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Teppo Leinonen, kommunikationschef och chef för samhällsrelationer

Kajanaland

 • Sote- ja maakuntauudistus Kainuussa (kainuunliitto.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Harri Mattila, förändringsledare 
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Maire Ahopelto, samkommunsdirektör
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen: Eeva Mäntymäki, kommunikationschef

Centrala Tavastland

Mellersta Österbotten

Mellersta Finland

 • Mellersta Finland 2019 (ks2019.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen (förändringsledarn): Tapani Mattila, landskapsdirektör och Pirjo Peräaho, projektchef
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Silja Ässämäki, utvecklingsdirektör
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Emmi Hyvönen, kommunikationschef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Virpi Heikkinen, projektkoordinerare

Kymmenedalen

 • Tehää yhes Kymenlaaksos! (uusikymenlaakso.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Jussi Lehtinen, förändringsledare 
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Jorma Haapanen, servicedirektör och Annikki Niiranen, sote-projektchef
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Anni Björklund, kommunikationschef, Kaarina Tilli, projektchef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Ulla Silmäri, förvaltningschef

Lappland

 • Sote-Savotta -projektet i Lappland (lapinsotesavotta.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Marja Perälä, förändringsledare, projektchef
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Tommi Lepojärvi, projektchef
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen: Jenni Lintula, kommunikationschef
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Kaarina Mäcklin, projektkoordinerare
 • Jaana Koskela, projektsekreterare

Birkaland

 • Social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Birkaland
 • Förändringsledaren för social- och hälsovårds- och landskapsreformen: Kari Hakari, förändringsledare
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Jaakko Herrala, sote-projektchef
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Jukka Alasentie, projektchef
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen: Kirsti Kivilinna, kommunikationschef

Österbotten

 • Ditt Österbotten – Social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Österbotten (2019osterbotten.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Varpu Rajaniemi, förändringsledare
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen (förändringsledarn): Marina Kinnunen, chefsöverskötaren för Vasa sjukvårdsdistrikt  och Jukka Kentala, sektordirektör för Vasa social- och hälsosektorn
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: kommunikationschef Heli Masa
 • Kommunikationen om landskapsreformen: informatör Petra Fager

Norra Karelen

 • Meijän maakunta
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Jarno Turunen, förändringsledare, regionutvecklingschef
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Ilkka Pirskanen, VD
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Susanna Prokkola, kommunikationschef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Rauno Jussila, kommunikationschef 

Norra Österbotten

Norra Savolax

 • Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistus (pohjoissavo2019.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Elsa Paronen, förändringsledare
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: projektcheferna Tarja Miettinen och Leila Pekkanen
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Jari Sihvonen, informatör och Henna Räsänen, assistent
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Jari Sihvonen, informatör och Anne Sahrio, assistent

Päijänne-Tavastland

 • Maakuntauudistuksen valmistelu Päijät-Hämeessä
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Jari Parkkonen, förändringsledare, landskapsdirektör
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Jouko Isolauri, förändringsledare
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Tommi Pätynen, kommunikationschef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Maija Väkeväinen, kommunikationskoordinerare

Satakunta

 • Satasote (satasote.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen (förändringsledarn): Jukka Mäkilä, förvaltningsdirektör och Timo Vesiluoma, regionutvecklingsdirektör
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Terttu Nordman, Satasote
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Salla Rajala, kommunikationschef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Tiina Leino, kommunikationsplanerare
 • Landskapsreformens förändringsledare: Jukka Mäkilä, förändringsledare och Timo Vesiluoma, regionutvecklingsdirektör

Nyland

 • Uusimaa 2019 (uusimaa2019.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Markus Sovala, förändringsledare
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Timo Aronkytö, sote-förändringsledare
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Tapio Kari, kommunikationschef och Jaana Juutilainen-Saari, kommunikationschef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Seija Elo, kommunikationschef

Egentliga Finland

 • Kimpassa - Allihopa (kimpassa-allihopa.fi)
 • Beredningsansvaret för landskapsreformen: Laura Leppänen, förändringsledare
 • Beredningsansvaret för social- och hälsovårdsreformen: Antti Parpo, förändringsledare
 • Kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen: Arto Salo, kommunikationschef
 • Kommunikationen om landskapsreformen: Jessica Ålgars-Åkerholm