Nyheter och pressmeddelande

Över 700 remissyttranden om utkastet till valfrihetslag
SHM
Pressmeddelande 21.12.2017 8.00
Regeringen preciserar valfrihetslagen
SHM
Pressmeddelande 20.12.2017 19.31
Kari Hakari ny förändringsledare för landskapsreformen
FM
Pressmeddelande 23.11.2017 13.31