Nyheter och pressmeddelande

Nytt utkast till valfrihetslag på remiss
SHM
Pressmeddelande 3.11.2017 14.46
Ett utkast till lag om valfrihet är färdigt
SHM
Pressmeddelande 19.10.2017 16.30