FI SV

Landskap

Landskapen är offentligrättsliga samfund med regional självstyrelse. Det finns 18 landskap på fastlandet. Social- och hälsovården, räddningsverksamheten och andra lagstadgade uppgifter överförs till landskapen från och med den 1 januari 2020.

Finlands landskap är:

 • Lappland
 • Norra Österbotten
 • Österbotten
 • Södra Österbotten
 • Mellersta Österbotten
 • Kajanaland
 • Norra Savolax
 • Norra Karelen
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Mellersta Finland
 • Birkaland
 • Satakunta
 • Egentliga Finland
 • Egentliga Tavastland
 • Päijänne-Tavastland
 • Kymmenedalen
 • Nyland
   

Ny landskapsindelning

I samband med reformen ändras också landskapsindelningen i Finland. Regeringen drog upp riktlinjer för den nya landskapsindelningen i maj 2016. 

Pieksämäki, Nyslott och Enonkoski kommer i den nya landskapsindelningen att höra till landskapet Södra Savolax. Jämsä och Kuhmoinen ska höra till landskapet Mellersta Finland. Heinävesi överförs till landskapet Norra Karelen, Jorois till landskapet Norra Savolax, Iitti till landskapet Päijänne-Tavastland och Storkyro till landskapet Södra Österbotten.