FI SV

Regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 8.3.2018

Allt material finns inte ännu tillgängligt på svenska. Materialet på finska hittas här. Materialet på svenska publiceras så fort som möjligt.

Regeringen föreslår att kunden i samband med landskaps- och vårdreformen ska få större valfrihet i vården. Den 8 mars 2018 lämnade regeringen en proposition med förslag till lagstiftning om kundens valfrihet till riksdagen.