Kontaktuppgifter

Se också Regionala kontaktuppgifter.

Finansministeriet

Anu Vehviläinen, Kunta- ja uudistusministeri 
VM, Johtoryhmä 0295530426   förnamn.efternamn@vm.fi


Jani Pitkäniemi, ylijohtaja 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto 0295530494   förnamn.efternamn@vm.fi


Sonja Manssila, specialsakkunnig 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Kuntakehitysyksikkö 0295530534   förnamn.efternamn@vm.fi


Heli Wennäkoski, Projektisihteeri 
VM, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Johto ja esikunta 0295530061   förnamn.efternamn@vm.fi


Tomi Hytönen, projektledare 
VM, Kehittämis- ja hallintotoiminto 0295530279   förnamn.efternamn@vm.fi


Thomas Sund, kommunikationschef 
VM, Kehittämis- ja hallintotoiminto, VIE/Viestintä 0295530516   förnamn.efternamn@vm.fi


Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri 
VM, Johtoryhmä 0295163012   förnamn.efternamn@vm.fi

Social- och hälsovårdsministeriet

Annika Saarikko, Perhe- ja peruspalveluministeri 
STM, Peruspalveluministeri 0295163108   förnamn.efternamn@stm.fi


Kirsi Varhila, avdelningschef 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163338   förnamn.efternamn@stm.fi


Sinikka Salo, muutosjohtaja 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Sote-muutosyksikkö SOMU 0295163723   förnamn.efternamn@stm.fi


Eriikka Koistinen, kommunikationschef 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163133   förnamn.efternamn@stm.fi


Minna Rantala, projektitiedottaja 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163042   förnamn.efternamn@stm.fi