Fråga eller ge feedback

Du kan sända reformberedarna feedback och frågor om social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Lämna dina kontaktuppgifter om du vill få svar på ditt meddelande. Officiella begäranden om handlingar riktas till: kirjaamo (at) stm.fi och kirjaamo (at) vm.fi

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.