FI SV EN

Informationspaket om social- och hälsovården - verktyg för landskapens styrning av social- och hälsovården

Informationspaket om social- och hälsovården (tidigare servicepaket) är ett nytt sätt att producera information om social- och hälsovårdens verksamhet och ekonomi. De kommer att tas i bruk nationellt år 2019 men beredningen är redan i full gång.

Informationspaketen för social- och hälsovården är framför allt ett verktyg för tjänsteanordnarna (landskapen). Med hjälp av paketen synliggör landskapet kostnaderna, kvaliteten och effektiviteten enligt kundgrupp för alla de tjänster som producerats av en enskild producent eller alla producenter. De kan även användas som verktyg för de aktörer som har produktionsansvaret för tjänsterna. De är ett medel för att följa upp, jämföra och kunna fatta beslut inom social- och hälsovården.

Informationspaketen om social- och hälsovården ger exaktare information och allt oftare i realtid om användningen av social- och hälsotjänster och deras kostnader. Tidigare saknades det tillgång till information enligt kundgrupp där information om olika finansieringskanaler och tjänsteproducenter hade förenats med varandra. På grund av en nationellt enhetlig struktur kan man för första gången jämföra samlade tjänster enligt region och även använda denna information som stöd för det nationella beslutsfattandet.

Det finns sammanlagt 21 informationspaket om social- och hälsovården. Av dessa är 16 regionala och 5 nationella paket.

Införandet av en ny rapporteringsmodell bereds regionalt i början av år 2017. Då ska man till att börja med bedöma hur väl modellen fungerar i sju landskap – Norra Savolax, Birkaland, Egentliga Finland, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Karelen och Södra Karelen.

 

Bilagor

 

Ytterligare information

Taina Mäntyranta, medicinalrådet, social- och hälsovårdsministeriet, tfn. 0295 163 692
Eveliina Huurre, projektchef, Sitra, tfn. 0294 618 228