Hoppa till innehåll
  • Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människors arbete och servicen för alla medborgare. Förändringarna gäller även finansieringen, styrningen och beskattningen av social- och hälsovården. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.Reformministrarna drog upp riktlinjerna för landskapsindelningen och kommunernas landskapstillhörighet

26.5.2016 14.49
FM
Reformministrarna drog upp riktlinjerna för landskapsindelningen och kommunernas landskapstillhörighet

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer drog den 26 maj upp riktlinjerna för vilket landskap de kommuner som har föreslagit byte av landskapstillhörighet ska höra till i den nya landskapsindelningen som träder i kraft vid ingången av 2019.

Pressmeddelande

Förberedelserna för inrättandet av de nya landskapen inleds

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har inlett genomförandet av landskapsreformen och beredningen av det förändringsstöd som anknyter till den. Målet är att förberedelsefasen ska inledas i alla landskap före semestersäsongen. Förberedelserna styrs av ministerarbetsgruppen för reformer.

Pressmeddelande