FI SV

Ministrarna Vehviläinen och Saarikko: Förändringsarbetet i anslutning till landskapsreformen pågår oavbrutet

Finansministeriet Social- och hälsovårdsministeriet 6.9.2017 16.22
Pressmeddelande
Ministrarna Vehviläinen och Saarikko: Förändringsarbetet i anslutning till landskapsreformen pågår oavbrutet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko bekantade sig idag med lägesrummet för landskapsreformen. Organisationen för det nationella förändringsstödet har intensifierat samarbetet och fungerar från och med hösten i ett gemensamt lägesrum där de olika delområdena av det mångfacetterade landskapet finns representerade.

Ministrarna beskrev samtidigt framskridningen med landskaps- och vårdreformen.

”Den nuvarande förvaltningen är utspridd och osammanhängande. Reformen koncentrerar de regionala och kommunöverskridande ärendena till ett ställe. Reformen är nödvändig, brådskande och viktig”, konstaterade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

”Reformen har ett kraftigt stöd från grundlagsutskottet”, fortsatte familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Förändringsarbetet fortsätter oavbrutet såväl i landskapen som på nationell plan. Regeringen har tryggat framskridningen av reformen genom de finansieringsbeslut som fattats i samband med budgetmanglingen. År 2018 anvisar man i sin helhet över 300 miljoner euro för framskridningen av reformen.

Beredningen av den nya valfrihetslagen har framskridit och ett nytt lagutkast sänds på remiss mot slutet av året. Avsikten är att både det lagpaket som gäller landskaps- och vårdreformen och valfrihetslagen skulle antas av riksdagen våren 2018. Efter det kan landskapens temporära förvaltning inleda sin verksamhet.

Ministrarna besöker alla Finlands landskap under hösten. Målsättningen är att diskutera om reformens förberedelse och verkställande, dess tidtabell samt bl.a. hur arbetet med lagstiftningens framskrider.


Noggrannare information:

Landskapsreformen – hur ser läget ut? (på finska)

Ytterligare information:

Matias Hilden, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 029 516 001, matias.hilden(at)vm.fi
Hanna-Maija Kause, minister Saarikkos specialmedarbetare, tfn 0295 163 109, hanna-maija.kause(at)stm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus reformit sote-uudistus