FI SV

Valmisteluryhmät

Sote-uudistusta valmistellaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan johdolla. Poliittiset linjaukset käsitellään reforministeriryhmässä ja hallitus päättää niistä.

STM:llä ja VM:llä on yhteinen virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä valmistelemassa sote-uudistusta ja aluehallintouudistusta. Ryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa sote-uudistus rahoitusratkaisuineen sekä siihen liittyvä maakuntien perustaminen.

Projektiryhmän alaisuudessa toimii eri asiakokonaisuuksia valmistelevia ryhmiä. Ne ovat valmistelleet mm. aluejakoja, järjestämis- ja voimaanpanolakia, maakuntalakia ja rahoitussäännöksiä. Valmisteluryhmien tiedot löytyvät vasemmalta valikosta. Osa valmisteluryhmistä lopetti lakiesitysten valmistuttua tammikuussa 2017.

Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja on alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä ohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Hankkeella on myös parlamentaarinen seurantaryhmä.

 

Virkamiesohjausryhmä

Virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä.

 • Puheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

   

Virkamiesohjausryhmä maakuntauudistusta koskevissa asioissa

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki toimii hankkeen virkamiesohjausryhmän puheenjohtajana silloin, kun ryhmässä käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä. Tällöin virkamiesohjausryhmä kokoontuu seuraavalla kokoonpanolla:

 • Puheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Päivi Nerg, kansliapäällikkö, sisäministeriö
 • Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
 • Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

   

Projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon toteuttamisesta uudistuksen valmisteluvaiheessa sekä laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja määritellä lakiesitysten keskinäiset suhteet.

 • Puheenjohtaja Tuomas Pöysti, projektinjohtaja, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Päivi Laajala, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Esko Koskinen, pelastusylijohtaja, sisäministeriö
 • Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Outi Antila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Raija Volk, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Päivi Salo, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jani Pitkäniemi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
 • Terhi Järvikare, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
 • Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Tuula Majuri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
 • Markku Pekurinen, johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sihteeri Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Sihteeri Eeva Mäenpää, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Taina Susiluoto, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
   

Ohjausryhmän ja projektiryhmän tekninen sihteeristö

 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kati Hokkanen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jaana Aho, osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Heidi Tolvanen, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jenni Lahtinen, osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

 

Eläkesäännösten tarkistamisen valmisteluryhmä

Virkamiesryhmä arvioi ja tekee ehdotuksen sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen henkilöstösiirtoihin liittyvistä kunnallisen eläkejärjestelmän muutostarpeista.

Ryhmän ehdotus eläkesäännösten tarkistamiseksi valmistui 29.3. Lue lisää>>

Puheenjohtaja:

 • johtaja Heli Backman, STM

Jäsenet:

 • Juha Sarkio, osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja, VM
 • Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos, VM
 • Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM
 • Erik Strömberg hallitusneuvos, STM
 • Mikko Kuusela ylimatemaatikko, STM
 • Marko Leimio lakimies, STM
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM
 • Arto Sulonen, lakiasiain johtaja, Suomen Kuntaliitto

Ryhmää täydennetään tarvittaessa.
 

Järjestämisen edellytysten ja aluejaon valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on määritellä perusteet itsehallintoalueiden muodostamiselle, kriteerit sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen edellytyksille sekä laatia ehdotus itsehallintoalueiden aluejaosta.

Puheenjohtaja:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM

Jäsenet:

 • Satu Karppanen, STM
 • Heli Hätönen, STM
 • Päivi Salo, STM
 • Auli Valli-Lintu, VM
 • Tarja Hyvönen, VM
 • Eeva Mäenpää, VM
 • Teemu Eriksson, VM
 • Pia Maria Jonsson, THL
 • Taina Mäntyranta, STM, sihteeri
 • Anne Koskela, STM, sihteeri
 • Anne Arvonen, STM, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto
 • Taito Vainio, SM
 • Ilkka Kauppinen, HUS
 • Erkki Lehtomäki, Tampereen kaupunki

 

Järjestämisen ja voimaanpanon valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on koota ja valmistella järjestämis- ja voimaanpanolakia koskeva kokonaisuus. Ryhmä huomioi muissa ryhmissä tehtävän työn voimaanpanolain siirtymäajan säännöksissä.

 • Puheenjohtaja Kirsi Varhila, STM

Jäsenet:

 • Päivi Voutilainen, STM
 • Päivi Salo, STM
 • Taina Mäntyranta, STM
 • Anne Kumpula, STM
 • Maritta Korhonen, STM
 • Auli Valli-Lintu, VM
 • Eeva Nykänen, THL
 • Sami Kouki, VM
 • Jouko Narikka, VM
 • Sami Kivivasara, VM
 • Helena Tarkka,VM
 • Juha Sarkio,VM
 • Pekka Järvinen, STM jäsen ja sihteeri
 • Eeva Mäenpää, VM jäsen ja sihteeri
 • Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto
 • Jaana Aho, STM, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Antti Kuopila, Suomen Kuntaliitto
 • Ilpo Helismaa, SM
   

Järjestämisen ja voimaanpanon valmisteluryhmän alaryhmät

Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksesta  kansallisella ja alueellisella tasolla. Lisäksi tehtävänä on laatia ehdotukset siitä, miten erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palvelujen integraatio toteutetaan uudistuksessa ja miten jo ennakkoon varmistetaan se, että vireillä olevat hankinnat tukevat uudistusta. Ryhmän tehtävänä on valmistella myös ehdotukset itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-toimintaan liittyvästä yhteishankintajärjestelmästä. Ryhmä valmistelee myös ehdotukset toimintamalleista, joilla itsehallintoalueiden yhteistyö toteutetaan Kelan ja muiden toimijoiden kanssa.

Puheenjohtaja:

 • Maritta Korhonen, tietohallintoneuvos, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Tuija Kuusisto, erityisasiantuntija, VM

Jäsenet:

 • Tiina Pesonen, tietojohtaja, STM
 • Ville-Veikko Ahonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM, jäsen ja sihteeri
 • Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, TEM
 • Matti Franck, tietohallintojohtaja, Espoo
 • Antti Jokela, tietohallintojohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, VM

Pysyvät asiantuntijat:

 • Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos
 • Teemu Luukko, erityisasiantuntija, SM
 • Pekka Kahri, tietojohtaja, THL
 • Juha Redsven, erityisasiantuntija,VM
 • Martti Kansanen, hallintoylilääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Juhani Heikka, tietohallintojohtaja, Oulu

Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä tekee ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa palvelurakenteessa voidaan toteuttaa palveluintegraatio ja eheät palveluketjut.  Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja johdetaan yhtenä kokonaisuutena itsehallintoalueilla. Palvelut yhdistetään asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. Näin on tarkoitus saada aikaan vaikuttavampia palveluja vähemmillä kustannuksilla. Ryhmän toimikausi on 16.12.2015–15.4.2019.

Puheenjohtaja:       

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 •  Merja Mustonen, johtaja, STM

Jäsenet:       

 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja
 • Eveliina Huurre, johtava asiantuntija
 • Aki Linden, toimitusjohtaja
 • Hanna-Leena Ojalainen, toiminnanjohtaja
 • Kari Varkila, toimitusjohtaja
 • Timo Salmisaari, aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja            
 • Vilma Kröger, kunnanjohtaja
 • Mauno Vanhala, yleislääketieteen professori
 • Riikka Slunga-Poutsalo, puoluesihteeri
 • Hanna-Kaisa Järvi, toimitusjohtaja
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies  
 • Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
 • Riitta Liuksa, toimialajohtaja
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jorma Komulainen, Käypä hoito -päätoimittaja
 • Nina Hahtela, puheenjohtaja
 • Kimmo Tarvainen, ylilääkäri
 • Harri Jokiranta, projektijohtaja
 • Jussi Toppila, työmarkkinaneuvos
 • Virva Juurikkala, STM, valmisteluryhmän sihteeri
 • Pälvi Kaukonen, STM, valmisteluryhmän sihteeri
   
 • Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän toimeksianto

 

Rahoituksen ja resurssiohjauksen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset sote-palvelujen ja itsehallintoalueiden muiden tehtävien rahoituksen keräämisen ja kohdentamisen mallivaihtoehdoiksi vaikutusarvioineen.

Rahoitusmallia varten ryhmä valmistelee rahoituksen jakamisen periaatteet ja kriteerit. Tässä otetaan huomioon investointien rahoitus ja siirtymävaiheen rahoitus. Rahoitusmallin yhteydessä tarkastellaan myös, miten rahoituksella tai muulla ohjauksella voidaan ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä muiden itsehallintoalueiden tehtävien hoitoa.

Puheenjohtaja:

 • Tuomas Pöysti, STM

Jäsenet:

 • Terhi Järvikare, VM
 • Juha Majanen, VM
 • Markus Sovala, VM
 • Jani Pitkäniemi, VM
 • Outi Antila, STM
 • Raija Volk, STM
 • Annakaisa Iivari, STM
 • Anne Kumpula, STM
 • Päivi Salo, STM
 • Tanja Rantanen, VM
 • Markku Pekurinen, THL
 • Fransiska Pukander, VM, jäsen ja sihteeri
 • Markku Nissinen, VM, sihteeri
 • Pasi Pajula, STM, sihteeri
 • Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto
 • Virpi Vuorinen, VM, sihteeri

Pysyvä asiantuntija:

 • Pekka Tulokas, SM
   

Rahoituksen ja resurssiohjauksen valmisteluryhmän alaryhmien toimeksiannot ja jäsenistöt

Veroryhmä

Veroryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja sote-palveluiden rahoittamista varten tehtäviksi verolainsäädännön muutoksiksi sekä toteuttaa niihin liittyvät, tarvittavat laskelmat.

Puheenjohtaja:

 • Panu Pykönen, hallitusneuvos, VM

Jäsenet:

 • Filip Kjellberg, finanssisihteeri, VM
 • Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Markku Nissinen, finanssineuvos, VM
 • Heikki Viitamäki, erikoistutkija, VATT
 • Antti Alila, neuvotteleva virkamies, STM
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM, jäsen ja sihteeri
 • Timo Annala, neuvotteleva virkamies,VM, jäsen ja sihteeri

Pysyvä asiantuntija:

 • Jukka Hakola, veroasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
   

Valtionosuusryhmä

Ryhmän tulee laatia esitys kunnille jäävien peruspalveluiden valtionosuusrahoituksen perusteista ja laatia sen perusteella luonnos uudistetusta kuntien valtionosuuslaista.

Puheenjohtaja:

 • Jani Pitkäniemi, finanssineuvos, VM

Jäsenet:

 • Markku Nissinen, finanssineuvos, VM
 • Arto Salmela, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM
 • Annika Klimenko, neuvotteleva virkamies, VM
 • Mikko Nygård, neuvotteleva virkamies, STM
 • Anne Kumpula, hallitusneuvos, STM
 • Antti Väisänen, ylitarkastaja, STM
 • Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM, jäsen ja sihteeri
 • Minna-Marja Jokinen, lainsäädäntöneuvos, VM, jäsen ja sihteeri
 • Jussi Lammassaari, projektisuunnittelija, VM

Pysyvät asiantuntijat:

 • Timo Ertola, finanssisihteeri, OKM
 • Kirsi Kangaspunta, johtaja, OKM
   

Vaikuttavuus ja kustannustieto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee tarvittavat säännökset.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, STM
 • Varapuheenjohtaja: Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM

Jäsenet:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jenni Pääkkönen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tallamaria Maunu, erityisasiantuntija, VM, sihteeri
 • Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Jani Heikkinen, projektipäällikkö, VM, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Päivi Hämäläinen, johtava asiantuntija, THL
 • Mikko Peltola, erikoistutkija, THL
 • Hennamari Mikkola, tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
 • Antti Saastamoinen, erikoistutkija, VATT
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Eveliina Huurre, johtava asiantuntija, Sitra
 • Katja Klemola, projektipäällikkö, Eksote
 • Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, THL
 • Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala
 • Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira
 • Lea Vuorinen, yliaktuaari, Tilastokeskus

Valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslakivalmisteluryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella valinnanvapauden toteuttamiseksi sekä monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamiseksi tarvittava lainsäädäntö.
Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja Outi Antila, ylijohtaja, STM
 • Varapuheenjohtaja, Kirsi Varhila, ylijohtaja, STM

Jäsenet:

 • Raimo Ikonen, ylijohtaja, STM
 • Tuulia Hakola-Uusitalo, finanssineuvos, VM
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, VM
 • Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, STM
 • Liisa Siika-aho, johtaja, STM
 • Eeva Vahtera, hallitusneuvos, TEM
 • Markku Pekurinen, johtaja, THL
 • Hennamari Mikkola, terveysturvan ja kuntoutuksen tutkimuksen päällikkö, Kela
 • Jorma Mäkitalo, johtaja, TTL
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Martti Virtanen, tutkimusjohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Asiantuntijasihteerit:

 • Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos, STM
 • Pasi Pajula, neuvotteleva virkamies, STM
 • Sanna Pekkarinen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Satu Kapiainen, ylitarkastaja, STM
 • Jukka Mattila, erityisasiantuntija, VM
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM
 • Päivi Hämäläinen, johtava asiantuntija, THL
 • Miikka Rainiala, lakimies, Kela

 

Sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda monipuolista asiantuntemusta laajan sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanon ohjaukseen ajalla 13.1.2016 - 15.4.2019. Asiantuntijaryhmä tukee sote- ja maakuntauudistuksen virkamiesohjausryhmää ja projektiryhmää sekä niiden alaisia valmisteluryhmiä.

Puheenjohtaja:

 • alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Jäsenet:

 • Pentti Arajärvi, professori
 • Mats Brommels, professori
 • Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto
 • Jussi Huttunen, professori
 • Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
 • Martti Kekomäki, emeritusprofessori
 • Anne Knaapi, johtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto  
 • Pekka Utriainen, liiketoiminnan johtaja, suun terveydenhoito, Pihlajalinna Terveys Oy
 • Päivi Åstedt-Kurki, professori, Tampereen yliopisto

 

Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa. Esivalmisteluvaiheessa tuella tarkoitetaan maakuntien sote-vastuuvalmistelijoiden verkostoimista, kannustusta ja ohjausta muutosvision ja tavoitteiden asettamisessa sekä sote-muutossuunnitelman ja esiselvitysten laadinnassa. Sote-järjestämislain voimaan tultua ohjataan ja neuvotaan lain linjausten toimeenpanossa ja toimeenpanon seurannassa.

Ryhmän toimikausi on 23.5.2016 - 15.4.2019. Sote-uudistuksen projektiryhmä voi tarkistaa ryhmän kokoonpanoa aina kun se on tarkoituksenmukaista ja aina siirryttäessä uudistuksen eri vaiheesta toiseen eli esivalmisteluvaiheesta valmistelu- ja käynnistämisvaiheeseen.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Salo Sinikka, muutosjohtaja, STM
 • Varapuheenjohtajat: Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM ja
 • Muutosjohtaja: Harju Pauli

Jäsenet:

 • Niemi Veli-Mikko, ylijohtaja STM
 • Voutilainen Päivi, johtaja STM
 • Koistinen Eriikka, viestintäpäällikkö STM/Viestintä
 • Nyholm Inga, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jonsson Pia Maria, reformit yksikön päällikkö, THL
 • Itkonen Pentti, toimitusjohtaja, Eksote, Etelä-Karjala
 • Kinnunen Petri, professori, Lapin yliopisto ja yksikön johtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Kuosmanen Pekka, vt. toimitusjohtaja, Siun sote, Pohjois-Karjala
 • Leskinen Hannu, johtaja, PPSHP, selvitysmies Pohjois-Pohjanmaa
 • Luukkonen Aino-Maija, kaupunginjohtaja, Pori, Satakunta
 • Mäkijärvi Markku, johtajaylilääkäri HUS, Uusimaa
 • Parpo Antti, muutosjohtaja, Varsinais-Suomi
 • Hakari Kari, muutosjohtaja, Pirkanmaa.

   

Pysyvät asiantuntijat:

 • Järvinen Pekka, hallitusneuvos STM/STO
 • Mäenpää Eeva, hallitusneuvos VM    

Asiantuntijasihteerit:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies STM/HTO
 • Mäntyranta Taina, lääkintöneuvos STM/STO
 • Kuopila Antti, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto
 • Tekninen sihteeri: projektisihteeri Niemelä Katariina, STM

Sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä

 • Puheenjohtaja: Koistinen Eriikka / STM 
 • Virpi Kankaanpää / STM                         
 • Leena Salonen / STM                              
 • Päivi Kaikkonen / VM                              
 • Kaarina Wilskman / THL                         
 • Pi Krogell-Magni / Kuntaliitto                 
 • Saara Raudasoja / Eksote                       
 • Arto Salo / Turun kaupunki                     
 • Susanna Prokkola / Siunsote                   
 • Jaana Juutilainen-Saari / Helsinki           
 • Jari Sihvonen / Pohjois-Savon liitto         
 • Sihteeri: Minna Rantala / STM