FI SV

Valmisteluryhmät

Sote-uudistusta valmistellaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan johdolla. Poliittiset linjaukset käsitellään reforministeriryhmässä ja hallitus päättää niistä.

STM:llä ja VM:llä on yhteinen virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä valmistelemassa sote-uudistusta ja aluehallintouudistusta. Ryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa sote-uudistus rahoitusratkaisuineen sekä siihen liittyvä maakuntien perustaminen.

Projektiryhmän alaisuudessa toimii eri asiakokonaisuuksia valmistelevia ryhmiä. Ne ovat valmistelleet mm. aluejakoja, järjestämis- ja voimaanpanolakia, maakuntalakia ja rahoitussäännöksiä. Valmisteluryhmien tiedot löytyvät vasemmalta valikosta. Osa valmisteluryhmistä lopetti lakiesitysten valmistuttua tammikuussa 2017.

Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja on alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä ohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Hankkeella on myös parlamentaarinen seurantaryhmä.

 

Virkamiesohjausryhmä

Virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä.

 • Puheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

   

Virkamiesohjausryhmä maakuntauudistusta koskevissa asioissa

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki toimii hankkeen virkamiesohjausryhmän puheenjohtajana silloin, kun ryhmässä käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä. Tällöin virkamiesohjausryhmä kokoontuu seuraavalla kokoonpanolla:

 • Puheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Päivi Nerg, kansliapäällikkö, sisäministeriö
 • Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
 • Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

   

Sote-projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon toteuttamisesta uudistuksen valmisteluvaiheessa sekä laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja määritellä lakiesitysten keskinäiset suhteet.

 • Puheenjohtaja Tuomas Pöysti, projektinjohtaja, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Päivi Laajala, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Esko Koskinen, pelastusylijohtaja, sisäministeriö
 • Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Outi Antila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Raija Volk, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Päivi Salo, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jani Pitkäniemi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
 • Terhi Järvikare, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
 • Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Tuula Majuri, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö
 • Markku Pekurinen, johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sihteeri Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Sihteeri Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Taina Susiluoto, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
   

Virkamiesohjausryhmän ja projektiryhmän tekninen sihteeristö

 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kati Hokkanen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jaana Aho, osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Heidi Tolvanen, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jenni Lahtinen, osastosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

 

Järjestämisen ja voimaanpanon valmisteluryhmän alaryhmät

Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksesta  kansallisella ja alueellisella tasolla. Lisäksi tehtävänä on laatia ehdotukset siitä, miten erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palvelujen integraatio toteutetaan uudistuksessa ja miten jo ennakkoon varmistetaan se, että vireillä olevat hankinnat tukevat uudistusta. Ryhmän tehtävänä on valmistella myös ehdotukset itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-toimintaan liittyvästä yhteishankintajärjestelmästä. Ryhmä valmistelee myös ehdotukset toimintamalleista, joilla itsehallintoalueiden yhteistyö toteutetaan Kelan ja muiden toimijoiden kanssa.

Puheenjohtaja:

 • Maritta Korhonen, tietohallintoneuvos, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Tuija Kuusisto, erityisasiantuntija, VM

Jäsenet:

 • Tiina Pesonen, tietojohtaja, STM
 • Ville-Veikko Ahonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM, jäsen ja sihteeri
 • Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, TEM
 • Matti Franck, tietohallintojohtaja, Espoo
 • Antti Jokela, tietohallintojohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, VM

Pysyvät asiantuntijat:

 • Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos
 • Teemu Luukko, erityisasiantuntija, SM
 • Pekka Kahri, tietojohtaja, THL
 • Juha Redsven, erityisasiantuntija,VM
 • Martti Kansanen, hallintoylilääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Juhani Heikka, tietohallintojohtaja, Oulu

Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä tekee ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa palvelurakenteessa voidaan toteuttaa palveluintegraatio ja eheät palveluketjut.  Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja johdetaan yhtenä kokonaisuutena maakunnissa. Palvelut yhdistetään asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. Näin on tarkoitus saada aikaan vaikuttavampia palveluja vähemmillä kustannuksilla. Ryhmän toimikausi on 16.12.2015–15.4.2019.

Puheenjohtaja:       

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 •  Merja Mustonen, johtaja, STM

Jäsenet:       

 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja
 • Eveliina Huurre, johtava asiantuntija
 • Aki Linden, toimitusjohtaja
 • Hanna-Leena Ojalainen, toiminnanjohtaja
 • Kari Varkila, toimitusjohtaja
 • Timo Salmisaari, aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja            
 • Vilma Kröger, kunnanjohtaja
 • Mauno Vanhala, yleislääketieteen professori
 • Ilpo Heltimoinen, puoluehallituksen jäsen
 • Hanna-Kaisa Järvi, toimitusjohtaja
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies  
 • Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
 • Riitta Liuksa, toimialajohtaja
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jorma Komulainen, Käypä hoito -päätoimittaja
 • Nina Hahtela, puheenjohtaja
 • Kimmo Tarvainen, ylilääkäri
 • Harri Jokiranta, projektijohtaja
 • Jussi Toppila, työmarkkinaneuvos
 • Virva Juurikkala, STM, valmisteluryhmän sihteeri
 • Pälvi Kaukonen, STM, valmisteluryhmän sihteeri
   
 • Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän toimeksianto

 

Maakuntien rahoitus ja maakuntien rahoituslain valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset sote-palvelujen ja maakuntien muiden tehtävien rahoituksen keräämisen ja kohdentamisen mallivaihtoehdoiksi vaikutusarvioineen.

Rahoitusmallia varten ryhmä valmistelee rahoituksen jakamisen periaatteet ja kriteerit. Tässä otetaan huomioon investointien rahoitus ja siirtymävaiheen rahoitus. Rahoitusmallin yhteydessä tarkastellaan myös, miten rahoituksella tai muulla ohjauksella voidaan ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä muiden maakuntien tehtävien hoitoa.

Puheenjohtaja:

 • Tuomas Pöysti, STM

Jäsenet:

 • Terhi Järvikare, VM
 • Juha Majanen, VM
 • Tallamaria Maunu, VM
 • Jani Pitkäniemi, VM
 • Outi Antila, STM
 • Raija Volk, STM
 • Annakaisa Iivari, STM
 • Taru Koivisto, STM
 • Päivi Salo, STM
 • Markku Pekurinen, THL
 • Fransiska Pukander, VM, jäsen ja sihteeri
 • Miikka Vähänen, VM
 • Pasi Pajula, STM, sihteeri
 • Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto
 • Virpi Vuorinen, VM, sihteeri

Pysyvä asiantuntija:

 • Pekka Tulokas, SM
   

Rahoituksen ja resurssiohjauksen valmisteluryhmän alaryhmien toimeksiannot ja jäsenistöt

Veroryhmä

Veroryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja sote-palveluiden rahoittamista varten tehtäviksi verolainsäädännön muutoksiksi sekä toteuttaa niihin liittyvät, tarvittavat laskelmat.

Puheenjohtaja:

 • Panu Pykönen, hallitusneuvos, VM

Jäsenet:

 • Filip Kjellberg, finanssisihteeri, VM
 • Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Markku Nissinen, finanssineuvos, VM
 • Heikki Viitamäki, erikoistutkija, VATT
 • Antti Alila, neuvotteleva virkamies, STM
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM, jäsen ja sihteeri
 • Timo Annala, neuvotteleva virkamies,VM, jäsen ja sihteeri

Pysyvä asiantuntija:

 • Jukka Hakola, veroasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
   

Vaikuttavuus ja kustannustieto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee tarvittavat säännökset.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, STM
 • Varapuheenjohtaja: Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM

Jäsenet:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jenni Pääkkönen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tallamaria Maunu, erityisasiantuntija, VM, sihteeri
 • Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, sihteeri
 • Jani Heikkinen, projektipäällikkö, VM, sihteeri
 • Päivi Hämäläinen, johtava asiantuntija, THL, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Mikko Peltola, erikoistutkija, THL
 • Hennamari Mikkola, tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
 • Antti Saastamoinen, erikoistutkija, VATT
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Eveliina Huurre, johtava asiantuntija, Sitra
 • Katja Klemola, projektipäällikkö, Eksote
 • Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, THL
 • Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala
 • Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira
 • Lea Vuorinen, yliaktuaari, Tilastokeskus

Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän toimeenpanoalaryhmät

 • Sari Kauppinen, STM
 • Heli Hätönen, STM
 • Satu Karppanen, STM
 • Taina Mäntyranta, STM
 • Tuomo Mäki, VM
 • Mika Kortelainen, VATT
 • Antti Saastamoinen, VATT
 • Päivi Koivuranta-Vaara, Kuntaliitto
 • Päivi Hämäläinen, THL
 • Mikko Peltola, THL
 • Merja Kovasin, THL
 • Outi Räikkönen, THL
 • Hanna Ahonen, Valvira
 • Timo Hujanen, Kela
 • Lea Vuorinen, Tilastokeskus
 • Anne Melanen, Valtiokonttori
 • Olli Ahonen, Valtiokonttori
 • Heikki Lukkarinen, SITRA
 • Eija Peltonen, Pohjois-Savo
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö, Lappi
 • Johanna Tulonen-Tapio, Etelä-Karjala
 • Maire Ahopelto, Kainuu
 • Sari Törölä, Satakunta

 

Sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda monipuolista asiantuntemusta laajan sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanon ohjaukseen ajalla 13.1.2016 - 15.4.2019. Asiantuntijaryhmä tukee sote- ja maakuntauudistuksen virkamiesohjausryhmää ja projektiryhmää sekä niiden alaisia valmisteluryhmiä.

Puheenjohtaja:

 • alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Jäsenet:

 • Pentti Arajärvi, professori
 • Mats Brommels, professori
 • Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto
 • Jussi Huttunen, professori
 • Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
 • Martti Kekomäki, emeritusprofessori
 • Anne Knaapi, johtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto  
 • Pekka Utriainen, liiketoiminnan johtaja, suun terveydenhoito, Pihlajalinna Terveys Oy
 • Päivi Åstedt-Kurki, professori, Tampereen yliopisto
   

Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa. Esivalmisteluvaiheessa tuella tarkoitetaan maakuntien sote-vastuuvalmistelijoiden verkostoimista, kannustusta ja ohjausta muutosvision ja tavoitteiden asettamisessa sekä sote-muutossuunnitelman ja esiselvitysten laadinnassa. Sote-järjestämislain voimaan tultua ohjataan ja neuvotaan lain linjausten toimeenpanossa ja toimeenpanon seurannassa.

Ryhmän toimikausi on 23.5.2016 - 15.4.2019. Sote-uudistuksen projektiryhmä voi tarkistaa ryhmän kokoonpanoa aina kun se on tarkoituksenmukaista ja aina siirryttäessä uudistuksen eri vaiheesta toiseen eli esivalmisteluvaiheesta valmistelu- ja käynnistämisvaiheeseen.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Salo Sinikka, muutosjohtaja, STM
 • Varapuheenjohtajat: Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM ja
 • Muutosjohtaja: Harju Pauli, muutosjohtaja, VM

Jäsenet:

 • Niemi Veli-Mikko, ylijohtaja STM
 • Voutilainen Päivi, johtaja STM
 • Koistinen Eriikka, viestintäpäällikkö STM/Viestintä
 • Nyholm Inga, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jonsson Pia Maria, reformit yksikön päällikkö, THL
 • Itkonen Pentti, toimitusjohtaja, Eksote, Etelä-Karjala
 • Kinnunen Petri, professori, Lapin yliopisto ja yksikön johtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Kuosmanen Pekka, vt. toimitusjohtaja, Siun sote, Pohjois-Karjala
 • Leskinen Hannu, johtaja, PPSHP, selvitysmies Pohjois-Pohjanmaa
 • Luukkonen Aino-Maija, kaupunginjohtaja, Pori, Satakunta
 • Mäkijärvi Markku, johtajaylilääkäri HUS, Uusimaa
 • Parpo Antti, muutosjohtaja, Varsinais-Suomi
 • Hakari Kari, muutosjohtaja, Pirkanmaa.

Pysyvät asiantuntijat:

 • Järvinen Pekka, hallitusneuvos STM/STO
 • Mäenpää Eeva, hallitusneuvos VM    

Asiantuntijasihteerit:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies STM/HTO
 • Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM
 • Kuopila Antti, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto
 • Tekninen sihteeri: projektisihteeri Niemelä Katariina, STM

Sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä

 • Puheenjohtaja: Koistinen Eriikka, STM 
 • Virpi Kankaanpää, STM                         
 • Leena Salonen, STM                              
 • Päivi Kaikkonen, VM                              
 • Kaarina Wilskman, THL                         
 • Pi Krogell-Magni, Kuntaliitto                 
 • Saara Raudasoja, Eksote                       
 • Arto Salo, Turun kaupunki                     
 • Susanna Prokkola, Siunsote                   
 • Jaana Juutilainen-Saari, Helsinki           
 • Jari Sihvonen, Pohjois-Savon liitto         
 • Sihteeri: Minna Rantala, STM

Vastuuvalmistelijoiden ryhmä

Eläkejärjestelmien välistä siirtymäaikaa valmisteleva työryhmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella tekninen toteutus ja säädösmuutosehdotukset vuosia 2019 - 2025 koskevasta siirtymäajan ratkaisusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä työskentelevien työntekijöiden eläketurva järjestettäisiin siirtymäajan lähtökohtaisesti samassa eläkejärjestelmässä, kuin missä se on järjestetty vuoden 2018 lopussa. Valmistelussa on arvioitava ratkaisun vaikutukset eläketurvan järjestämiseen sekä eri osapuoliin mahdollisesti kohdistuvat taloudelliset vaikutukset, kuten vaikutukset julkisen talouteen ja erityisesti kuntatalouteen, vaikutukset työntekijöihin, työnantajiin sekä kunnalliseen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmään. Työryhmän toimikausi on 19.12.2016 - 15.2.2017.

Kokoonpano

Virkamiesvalmisteluryhmä:

 • Backman Heli, johtaja, puheenjohtaja, STM
 • Mäki Tuomo, finanssineuvos, VM
 • Isomäki Marja, lainsäädäntöneuvos, VM
 • Strömberg Erik, hallitusneuvos, STM
 • Kuusela Mikko, ylimatemaatikko, STM
 • Risku Ismo, osastopäällikkö, ETK
 • Kannisto Jari, kehityspäällikkö, ETK
 • Hassinen Inka, hallitussihteeri, sihteeri,  STM

Virkamiesvalmisteluryhmä vastaa ehdotuksen laatimisesta ja kokoamisesta toimeksiannon mukaisesti määräaikana.

Työryhmä kokoontuu myös eläke- ja työmarkkina-asiantuntijoiden laajempaa konsultaatiota sekä ratkaisumahdollisuuksien arviointia varten laajennetun työryhmän kokoonpanossa, johon kuuluu edellisten lisäksi:

 • Paldanius Allan, rahoitusjohtaja, Keva
 • Mustonen Pasi, aktuaarijohtaja, yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden edustaja
 • Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA
 • Punakallio Minna, pääekonomisti, Kuntaliitto
 • Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK
 • Hämäläinen Jouko, työmarkkinalakimies, KT
 • Näätsaari Sinikka, sosiaaliasioiden päällikkö,  SAK
 • Koskela Samppa, lakimies,  STTK
 • Veirto Katja, asiantuntija, sosiaalivakuutus,  Akava

Lisäksi työryhmä kuulee työnsä aikana kunta-alan pääsopijajärjestöjä.

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

 • tuoda edustamiensa tahojen näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon,
 • jakaa ja toimeenpanna edustamiensa tahojen kautta yhdessä luotua näkemystä ja linjauksia, ja edistää tätä kautta uudistuksen toimeenpanoa ja alueellista valmistelua,
 • edistää osaltaan uudistuksessa ja muutoksessa tarvittavaa vuorovaikutusta eri tahojen kesken sekä
 • osaltaan seurata uudistuksen etenemistä.

Yhteistyöryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja:

 • Salo Sinikka, sote-muutosjohtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Harju Pauli, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM

Jäsenet:

 • Erhola Marina, ylijohtaja, THL
 • Haring Kari, asiantuntijalääkäri, SAK
 • Harjuhahto-Madetoja Katrina, toimitusjohtaja, Eteva kuntayhtymä
 • Huotarinen Heini, ylitarkastaja, OM
 • Juvonen Hannu, puheenjohtaja Sairaanhoitopiirien johtajat ry
 • Kiukas Vertti, pääsihteeri Soste ry
 • Korpi Juho, kehittämispäällikkö, YM
 • Larjomaa Eeva, viestintäjohtaja, STM/Viestintä
 • Moisio Elina, asiantuntija, Akava
 • Neimala Antti, varatoimitusjohtaja, Suomen yrittäjät
 • Niemelä Juha S., osastopäällikkö, MMM
 • Niemi Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM/HTO
 • Nybondas-Kangas Henrika, neuvottelupäällikkö, Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Patrikainen Pasi, ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus
 • Petrow Seija, neuvottelujohtaja, VM (Valtion työmarkkinalaitos)
 • Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, OKM
 • Pukkinen Jaakko, Pelastusjohtajien puheenjohtaja
 • Pukkinen Marko, ylijohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK
 • Reivonen Tarja, neuvotteleva virkamies, TEM
 • Saarijärvi Marjukka, neuvotteleva virkamies, VM/julkisen hallinnon ICT-osasto
 • Savolainen Ossi, maakuntajohtaja Uudenmaan liitto
 • Sund Thomas, viestintäpäällikkö, VM/viestintä
 • Sundell Juhani, johtaja Satakunnan, TE-toimisto
 • Tainio Hanna, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK
 • Vainio Taito, hankejohtaja, SM
 • Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM/STO
 • Volk Raija, johtaja, STM/HSO

Kuntien edustajat:

 • Ahonen Esko, kunnanjohtaja, Lestijärvi
 • Linnamaa Reija, strategiajohtaja, Tampere
 • Nygren Patrik, kaupunginjohtaja, Parainen

Asiantuntijasihteerit:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies, STM
 • Kuopila Antti, Suomen Kuntaliitto
 • Savolainen Janne, erityisasiantuntija TEM

Tekniset sihteerit:

 • Niemelä Katariina, projektisihteeri STM
 • Pennanen Merja, suunnittelija, TEM
 • Tossavainen Heli, projektisihteeri VM