FI SV EN

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus.  Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillita kustannuksia. 

Uudistus tarkoittaa että:

  • Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2020. Maakunnat ovat suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne järjestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Palvelut pitää järjestää niin, että ne ovat oikea-aikaisia, vaikuttavia ja tehokkaita. Samalla tavoitteena on turvata lähipalvelujen saatavuus.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan.
  • Ihmisten valinnanvapautta palveluissa lisätään. Asiakkaan valinnanvapaus on keskeinen keino peruspalvelujen saatavuuden parantamisessa.
  • Asiakkaiden digitaalisia palveluja lisätään ja varmistetaan sujuva tiedonkulku toimijoiden välillä.
  • Uudistuksella on tarkoitus umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta.
  • Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lisätietoja

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295 163 012
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338